Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Budowa 2 (dwóch) budynków oświaty, nauki i kultury – Ośrodka Zielonej Szkoły przy ZSP w Dąbrówce na działce ewidencyjnej nr 258/1, obręb geodezyjny nr 5-Dąbrówka, gmina Orzysz.

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Decyzji Nr 1/21 z dnia 09.07.2021 r. (znak:WIG.6733.2.2021.DGA) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie 2 (dwóch) budynków oświaty, nauki i kultury – Ośrodka Zielonej Szkoły przy ZSP w Dąbrówce na działce ewidencyjnej nr 258/1, obręb geodezyjny nr 5-Dąbrówka, gmina Orzysz.
Decyzja oraz dokumentacja jest do wglądu dla stron postępowania w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 09.07.2021 r. 

Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961 lub 880 780 660

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 9 lip 2021 10:38
Data opublikowania: piątek, 9 lip 2021 10:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 sie 2021 13:02
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 135 razy