Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie dwóch wolnostojących budynków Ośrodka Zielonej Szkoły przy ZSP w Dąbrówce” na działce o numerze ewidencyjnym 258/1 położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 741) zawiadamia, iż, na wniosek z dnia 06.05.2021 r. (data wpływu 17.05.2021 r.) Gminy Orzysz w imieniu której działa pełnomocnik Benedykt Reder wszczęto postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie dwóch wolnostojących budynków Ośrodka Zielonej Szkoły przy ZSP w Dąbrówce” na działce o numerze ewidencyjnym 258/1 położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 19.05.2021 r. 


Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 19 maj 2021 14:43
Data opublikowania: środa, 19 maj 2021 14:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 cze 2021 07:32
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 121 razy