Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 lutego 2023

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 lutego 2023

Wiadomości

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 02/02/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 02/02/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 01/02/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 01/02/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 lutego 2023

Wiadomości

Instrukcja zakupu biletu miesięcznego

Dodanie nowej wiadomości: Instrukcja zakupu biletu miesięcznego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Edycja wiadomości Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 lutego 2023

Wiadomości

Opinia RIO z dnia 31 stycznia 2023 , RIO.IV-0120-55/2023

Dodanie nowej wiadomości: Opinia RIO z dnia 31 stycznia 2023 , RIO.IV-0120-55/2023 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 lutego 2023

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do użyczenia w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do użyczenia w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Zacisze i Słowackiego w Orzyszu - zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Zacisze i Słowackiego w Orzyszu - zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Remont elewacji budynku świetlicy w Dąbrówce - zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Remont elewacji budynku świetlicy w Dąbrówce - zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LV/406/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2022 r.

Edycja wiadomości Uchwała nr LV/406/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie: określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVI/99/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVI/99/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVII/104/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVII/104/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVII/111/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVII/111/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVIII/114/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 grudnia 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVIII/114/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2020 – 2029 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVIII/128/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 grudnia 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVIII/128/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia na 2020 rok planów pracy Komisji - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXI/147/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXI/147/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego na terenie Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXIII/168/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 maja 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXIII/168/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXIV/174/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXIV/174/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Orzysz na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia wysokości przysługującego rodzicom zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXIV/175/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXIV/175/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: uchylająca uchwałę w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas stosunku pracy - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXIV/177/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXIV/177/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXIV/178/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXIV/178/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXIV/179/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXIV/179/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 lutego 2023

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - działki przy ul. Wierzbińskiej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - działki przy ul. Wierzbińskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego - dz. 582/7, m. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego - dz. 582/7, m. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 226, odręb Ogródek

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 226, od ręb Ogródek - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 lutego 2023

Wiadomości

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 155/7, Drozdowo, gm. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 155/7, Drozdowo, gm. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 lutego 2023

Wiadomości

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Rozkład Jazdy PKS

Dodanie nowej wiadomości: Rozkład Jazdy PKS - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 lutego 2023

Wiadomości

Spis osób uprawnionych do ulgowego biletu miesięcznego

Dodanie nowej wiadomości: Spis osób uprawnionych do ulgowego biletu miesięcznego - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W GIŻYCKU

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W GIŻYCKU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 lutego 2023

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 lutego 2023

Wiadomości

Zarządzenie Nr 32/01/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 32/01/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 24/01/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 24/01/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 25/01/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 25/01/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 26/01/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 26/01/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 28/01/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 28/01/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 27/01/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 27/01/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 30/01/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 30/01/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 29/01/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 29/01/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/12/2022 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/12/2022 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 05/02/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 05/02/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 08/02/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 08/02/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 07/02/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 07/02/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 06/02/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 06/02/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr XLVIII/352/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 stycznia 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLVIII/352/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 lutego 2023

Wiadomości

Zarządzenie Nr 14/02/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/02/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 lutego 2023

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY ORZYSZ

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY ORZYSZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 lutego 2023

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 lutego 2023

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 lutego 2023

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 lutego 2023

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 lutego 2023

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 03/02/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 03/02/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 04/02/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 04/02/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr LX/437/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LX/437/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 lutego 2023

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA OKRES DO TRZECH LAT Z PRZEZNACZENIEM NA CELE LETNISKOWE I REKREACYJNE.

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA OKRES DO TRZECH LAT Z PRZEZNACZENIEM NA CELE LETNISKOWE I REKREACYJNE. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian