Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Zacisze i Słowackiego w Orzyszu - zapytanie ofertowe

Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Zacisze i Słowackiego w Orzyszu” wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 130 000,00 zł.