Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 02 stycznia 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 stycznia 2020

Wiadomości

Jednostki Podległe

likwidacja jednostki - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 214/2, Ogródek

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 214/2, Ogródek - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 141/2, Ogródek

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 141/2, Ogródek - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 stycznia 2020

Wiadomości

Adam Kazimierz Zaremba

Edycja wiadomości Adam Kazimierz Zaremba - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 stycznia 2020

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 15A / 1

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 15A / 1 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 15A / 2

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 15A / 2 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 15A / 3

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 15A / 3 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 15A / 4

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 15A / 4 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 15A / 5

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 15A / 5 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 15A / 6

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 15A / 6 - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zakup z dostawą kruszywa łamanego, pospółki naturalnej oraz piasku naturalnego do bieżącej konserwacji dróg na terenie Gminy Orzysz w roku 2020. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 stycznia 2020

Wiadomości

Zarządzenie Nr 28/12/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 28/12/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 01/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 01/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 02/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 02/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 03/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 03/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 04/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 04/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 05/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 05/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 06/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 06/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 07/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 07/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 08/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 08/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 09/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 09/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Informacja w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na dzień 01 stycznia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na dzień 01 stycznia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 stycznia 2020

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydanej decyzji

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydanej decyzji - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 22/12/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 22/12/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 23/12/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 23/12/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 stycznia 2020

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 30/12/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 30/12/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Protokół z XVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z XVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2020

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 stycznia 2020

Wiadomości

WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 10/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 12/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 11/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 11/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 14/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 stycznia 2020

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 291/10, 291/11 i 291/12, Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 291/10, 291/11 i 291/12, Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 stycznia 2020

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 stycznia 2020

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Termin obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Dodanie nowej wiadomości: Termin obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 stycznia 2020

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 stycznia 2020

Wiadomości

Zarządzenie Nr 16/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 17/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 18/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 18/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 19/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 19/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 20/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 20/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 21/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 21/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 13/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR RIO-IV-0120-10/20 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 17 STYCZNIA 2020 ROKU

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR RIO-IV-0120-10/20 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 17 STYCZNIA 2020 ROKU - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR RIO-IV-0120-11/20 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 17 STYCZNIA 2020 ROKU

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR RIO-IV-0120-11/20 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 17 STYCZNIA 2020 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 stycznia 2020

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 stycznia 2020

Wiadomości

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 stycznia 2020

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydanej decyzji

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydanej decyzji - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 22/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 22/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 23/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 23/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 24/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 24/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 26/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 26/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 27/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 27/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 28/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 28/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 29/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 29/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 30/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 30/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 31/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 31/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 32/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 32/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 33/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 33/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 34/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 34/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 35/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 35/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 stycznia 2020

Wiadomości

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

XVI Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 30 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: XVI Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 30 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

XVII Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 27 listopada 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: XVII Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 27 listopada 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 30 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: XVIII Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 30 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

XIX Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 29 stycznia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: XIX Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 29 stycznia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do składania ofert

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert - [Wszystkie zmiany]

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

WYDZIAŁ FINANSOWY

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian