Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 10 – ciu lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 411/76 o pow. 3000,00 m2, obręb Orzysz.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Bi – inne tereny zabudowane.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00027260/9 nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem UU – tereny usług uciążliwych.  

Miesięczna wysokość czynszu – 3 690,00 zł (1,00 zł / m2 – pod garażami, budowlami i budynkami gospodarczymi – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu
w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat z przeznaczeniem na realizację budowy stacji regazyfikacji LNG.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 07.01.2020 r. do dnia 28.01.2020 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 8 sty 2020 11:38
Data opublikowania: środa, 8 sty 2020 11:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 sty 2020 10:15
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 347 razy