Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI

Naczelnik Wydziału - obowiązki pełni Zastępca Burmistrza p. Beata Jażdżewska (pok. 112)
tel. 87 30 70 957
Zakres zadań:
- optymalizacja warunków działania placówek oświatowych;
- zapewnienie obsługi organizacyjnej placówek oświatowych;
- sprawowanie kontroli nad funkcjonowaniem szkół;
- ustalanie sieci szkół;
- opracowywanie aktow prawa, regulaminów, planów, ocen i analiz wynikających z przepisów oświatowych;
- prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów;
- prowadzenie awansów zawodowych;
- weryfikacja arkuszy organizacyjnych;
- nadzór nad remontami i inwestycjami w placówkach.

Główna Księgowa ds. oświaty
Dorota Jakubczyk (pok. 205)
tel. 87 30 70 945
Zakres zadań:
-
prowadzenie ksiegowości wydatków i dochodów budżetowychi pozabudżetowych placówek oświatowych;
- sporządzanie sprawozdań finansowych;
- przygotowywanie planów finansowych szkół;
- rozliczanie dotacji, grantów, projektów szkół;
- prowadzenie ewidencji VAT i sporządzanie deklaracji jednostkowych szkół.

Starszy inspektor
Jadwiga Gryncewicz
(pok. 221)
tel. 87 30 70 951
Zakres zadań:
- promocja gminy,
- prowadzeniem programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia,
- tworzeniem, współpracą i koordynacją prac Społecznej Rady zakładów opieki zdrowotnej,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sferze zadań publicznych.

Informatyk Urzędu/ Administrator Systemów Informatycznych
Łukasz Pieczyński
(pok. 207)
kom. 600 902 899
Zakres zadań:
- zadania z zakresu informatyki Urzędu

Inspektor
Anna WYSOCKA (pok. 204)
tel. 87 30 70 946
Zakres zadań:
-
prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów do szkół;
- prowadzenie obsługi kasowej szkół;
- prowadzenie spraw związanych z pomoca materialną dla uczniów;
- prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych;
- prowadzenie zamówien publicznych na potrzeby placówek oświatowych;
- rozliczanie inwentaryzacji skłądników majątkowych szkół;
- prowadzenie obsługi rachunków bankowych szkół;
- rozlizcanie stołówek szkolnych.

Inspektor
Agata Krasińska
(pok. 218)/Renata Schmidt
tel. 87 30 70 952
Zakres zadań:
- prowadzenie rejestru instytucji kultury;
- wspieranie twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej oraz inicjatyw kulturalnych;
- podejmowanie działań związanych z rozwojem turystyki i agroturystyki oraz promocją;
- nadzór nad obiektami rekreacji i wypoczynku;
- koordynowanie działań w zakresie reklamy turystyki oraz przygotowywaniem do sezonu turystycznego;
- koordynowanie działań związanych z obsługą Centrum Informacji Turystycznej w Orzyszu w zakresie reklamy turystyki oraz przygotowywaniem się do sezonu turystycznego;

Podinspektor
Magdalena Adamska (pok. 204)
tel. 87 30 70 947
Zakres zadań:
-
naliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego  nauczycielom oraz pracownikom placówek oświatowych ;
- sporzązdanie list płac pracowników oświaty;
- naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz PFRON;
- nailczanie, odprowadzanie podatku dochodowego oraz sporządzanie deklaracji podatkowych.

 

 

Data powstania: czwartek, 28 maj 2015 13:04
Data opublikowania: piątek, 29 maj 2015 15:22
Data edycji: wtorek, 22 sty 2019 14:44
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3284 razy
Ilość edycji: 8