Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 214/2, Ogródek

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 214/2 o powierzchni 0,0131 ha położona w obrębie Ogródek, gm. Orzysz.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest na obszarze zabudowy wsi Ogródek, gmina Orzysz.
Działka ma kształt regularny, prostokątny, graniczy bezpośrednio z jeziorem Kraksztyn Mały. Działka niezagospodarowana, zakrzaczona, teren działki pochyły, nierówny, opadający w stronę jeziora.
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/0001116561/9 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 7 594,00 zł brutto.   

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Ogródek, gmina Orzysz działka oznaczona jest symbolem: MR – 1 – tereny zabudowy  mieszkaniowo – siedliskowej.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 17.02.2020 r.

Jeśli w/w nieruchomości nie zostaną sprzedane na wyżej określonych zasadach zostaną zbyte w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            

Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 03.01.2020 r. do dnia 17.02.2020 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 3 sty 2020 15:09
Data opublikowania: piątek, 3 sty 2020 15:11
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 lut 2020 07:43
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 433 razy