Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 90,00 m2 oznaczonej nr geod. 411/83 o pow. 0,0651 ha, obręb Orzysz.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Bi – inne tereny zabudowane.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00029229/4 i nie jest obciążona hipotecznie.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: UN – tereny usług nieuciążliwych.  

Miesięczna wysokość czynszu wynosi łącznie 233,39 zł brutto, w tym:
- działka niezabudowana o pow. 651,00 m2 – 200,18 zł brutto (0,25 zł / m2 gruntu nabytych od Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – stawka miesięczna)
- budynek o pow. 90,00 m2 – 33,21 zł brutto (0,30 zł / m2 powierzchni użytkowej w budynkach, na cele usługowe i handlowe – dotyczy budynków nabytych od Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – stawka miesięczna)

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony z przeznaczeniem na cel działalność usługową.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 07.01.2020 r. do dnia 28.01.2020 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 8 sty 2020 11:46
Data opublikowania: środa, 8 sty 2020 11:47
Data przejścia do archiwum: środa, 29 sty 2020 11:44
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 393 razy