Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orzysz na lata 2013 - 2032

Burmistrz Gminy Orzysz  podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania  Prognozy oddziaływania na środowisko Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orzysz na lata 2013 - 2032.

W zakresie sporządzania w/w dokumentu Gmina Orzysz wystąpiła do Warmińsko – Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie o ustanowienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w Prognozie.

                                                                                                 /-/

Data powstania: piątek, 28 cze 2013 14:26
Data opublikowania: piątek, 28 cze 2013 14:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 lis 2013 10:36
Opublikował(a): Joanna Koronkiewicz
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 1103 razy