Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz publicznie umieszczanych informacji o środowisku

piątek, 6 lut 2015 14:22
ekoportal

DECYZJA NR 01/2022

czwartek, 27 paź 2022 10:53
Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Inwazyjne Gatunki Obce

środa, 4 maj 2022 08:16
Foto: Inwazyjne Gatunki Obce
W związku z obowiązywaniem ustawy o gatunkach obcych, osoby przetrzymujące rośliny i zwierzęta należące do inwazyjnych gatunków obcych (IGO) powinny sprawdzić czy posiadają ważne zezwolenia. Z nowymi przepisami powinni zapoznać się też posiadacze zapasów IGO – np. osoby prowadzące sklepy zoologiczne czy ogrodnicze.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

piątek, 16 lip 2021 08:15
Foto: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Od 1 lipca 2021 r. właściciel lub zarządca budynku mają obowiązek składania deklaracji o użytkowanym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy budynek mieszkalny oraz niemieszkalny, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ORZYSZ

czwartek, 7 sie 2014 09:20

Uchwala Rady Miejskiej w Orzyszu nr IV/22/11 z dnia 26 stycznia 2011 r.

wtorek, 12 lis 2013 13:10
Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Orzysz.

Program Ochrony Środowiska Gminy Orzysz na lata 2011-2014

czwartek, 19 kwi 2012 10:32

PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

piątek, 30 gru 2011 08:17
– OBOWIĄZEK WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Wniosek

wtorek, 2 lis 2010 15:31
o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości/ opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych*

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH POZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W GMINIE ORZYSZ WYDANE NA PODSTAWIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

czwartek, 12 lut 2009 13:39