Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwala Rady Miejskiej w Orzyszu nr IV/22/11 z dnia 26 stycznia 2011 r.

Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Orzysz.