Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 286/10 Burmistrza Orzysza

z dnia 27.12.2010r. W sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału oraz do badania i oceny ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymanie".
Pliki do pobrania: