Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 257/2010 Burmistrza Orzysza

środa, 8 gru 2010 08:31
z dnia 06.12.2010r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 258/10 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 gru 2010 12:12
z dnia 06.12.2010r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.

Zarządzenie nr 259/2010 Burmistrza Orzysza

środa, 8 gru 2010 07:43
z dnia 07.12.2010r. W sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Orzysza

Zarządzenie nr 260/2010 Burmistrza Orzysza

środa, 8 gru 2010 07:45
z dnia 07.12.2010r. W sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Orzysza

Zarządzenie nr 265/10 Burmistrza Orzysza

środa, 8 gru 2010 08:01
z dnia 07.12.2010r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie nr 266/2010 Burmistrza Orzysza

środa, 8 gru 2010 08:27
z dnia 07.12.2010r. W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu.

Zarządzenie nr 267/10 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 gru 2010 08:56
z dnia 09.12.2010r. W sprawie przeznaczenia do wynajmu pomieszczenie w budynku gospodarczym.

Zarządzenie nr 268/2010 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 gru 2010 12:26
z dnia 09.12.2010r. W sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do dzierżawy.

Zarządzenie nr 269/2010 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 gru 2010 12:31
z dnia 09.12.2010r. W sprawie przeznaczenia mieruchomości gruntowej do dzierżawy.

Zarządzenie nr 270/10 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 27 gru 2010 11:12
z dnia 09.12.2010r. W związku ze zgłoszeniem złożonym w dniu 13.12.2010r. przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów spółka z o.o. 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28 dotyczącym odbioru częściowego robót budowlanych-drogowych będących przedmiotem umowy RGI.IV.342-17/10 z dnia 30.08.2010r.

Zarządzenie nr 271/10 Burmistrza Orzysza

środa, 15 gru 2010 07:55
z dnia 14.12.2010r. W sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do dzierżawy.

Zarządzenie nr 272/2010 Burmistrza Orzysza

środa, 15 gru 2010 08:00
z dnia 14.12.2010r. W sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do dzierżawy.

Zarządzenie nr 273/10 Burmistrza Orzysza

środa, 15 gru 2010 08:01
z dnai 14.12.2010r. W sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do dzierżawy.

Zarządzenie nr 274/10 Burmistrza Orzysza

środa, 15 gru 2010 08:03
z dnia 14.12.2010r. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej.

Zarządzenie nr 275/10 Burmistrza Orzysza

środa, 15 gru 2010 08:05
z dnia 14.12.2010r. W sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do dzierżawy.

Zarządzenie nr 276/10 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 gru 2010 08:07
z dnia 14.12.2010r. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów oraz stanu gotówki w kasie Orzyskiego Centrum Informacji Turystycznej.

Zarządzenie nr 277/10 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 gru 2010 08:11
z dnia 14.12.2010r. W sparwie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald z kontrahentami.

Zarządzenie nr 278/10 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 gru 2010 08:13
z dnia 14.12.2010r. W sprawie pzreprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji danych ujętych w księgach z dokumenatmi źródłowymi.

Zarządzenie nr 279/10 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 gru 2010 08:16
z dnia 14.12.2010r. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa i rozliczenia rocznego zużycia paliwa w samochodach służbowych Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz samochodów pożarniczych w jednostakach OSP znajdujących się w Ewidencji na terenie Gminy Orzysz.

Zarządzenie nr 280/10 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 gru 2010 08:19
z dnia 14.12.2010r. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania.

Zarządzenie nr 281/10 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 gru 2010 08:21
z dnia 14.12.2010r. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy.

Zarządzenie nr 282/10 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 gru 2010 12:41
z dnia 16.12.2010r. W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie nr 284/10 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 gru 2010 09:41
z dnia 17.12.2010r. W sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie nr 286/10 Burmistrza Orzysza

środa, 29 gru 2010 09:49
z dnia 27.12.2010r. W sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału oraz do badania i oceny ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymanie".

Zarządzenie nr 287/10 Burmistrza Orzysza

wtorek, 4 sty 2011 08:05
z dnia 27.12.2010r. W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nadzór inwestorski nad budową obiektów realizowanych w ramach projektu- wzrost potencjału turystycznego gminy Orzysz poprzez budowę stanicy wodnej nad jeziorem Orzysz wraz z obiektami małej architektury. Znak sprawy RGI.IV.341-16/10.

Zarządzenie nr 288/10 Burmistrza Orzysza

środa, 29 gru 2010 09:15
z dnia 27.12.2010r. W sprawie zwołania zebrań wiejskich.

Zarządzenie nr 289/10 Burmistrza Orzysza

środa, 29 gru 2010 12:31
z dnia 28.12.2010r. W związku ze zgłoszeniem złożonym w dniu 27.12.2010r. poprzez Usługi Budowlane Robert Sawicki, Płoniawy- Kolonia 18, 06-210 Płoniawy, dotyczącym zakończenia robót budowlano- montażowych na inwestycji pn. "Budowa budynku O.S.P. w Okartowie" zlokalizowanego na działce nr 80/23i 80/35 w Okartowie.

Zarządzenie nr 290/10 Burmistrza Orzysza

wtorek, 28 gru 2010 15:08
z dnia 28.12.2010r. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość gruntową.

Zarządzenie nr 291/2010 Burmistrza Orzysza

wtorek, 28 gru 2010 15:09
z dnia 28.12.2010r. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość gruntową.

Zarządzenie nr 292/2010 Burmistrza Orzysza

wtorek, 28 gru 2010 15:11
z dnia 28.12.2010r. W sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej do dalszej dzierżawy.

Zarządzenie nr 293/10 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 3 sty 2011 09:22
z dnia 30.12.2010r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.