Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 sty 2013 08:49
w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na rok 2013, z dnia 2 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 sty 2013 08:50
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin dotyczących określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości - działka ew. nr 1/15 w Okartowie, z dnia 2 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 3/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 sty 2013 08:52
w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu o nazwie" Jonit cross border actions for life, environment and household protection", z dnia 2 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 4/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 sty 2013 14:43
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonania boisk sportowych przy sali widowiskowo - sportowej przy ul. osiedle Robotnicze w Orzyszu, z dnia 2 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 5/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 sty 2013 08:55
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2013r., z dnia 3 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 sty 2013 08:58
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu garażowego, z dnia 4 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 sty 2013 08:59
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych, z dnia 4 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 sty 2013 09:00
w sprawie przeznaczenia do wynajmu lokalu użytkowego, z dnia 4 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 sty 2013 14:26
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, z dnia 10 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 10/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 16 sty 2013 14:46
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych, z dnia 15 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 11/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 16 sty 2013 14:47
w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego, z dnia 15 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 12/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 16 sty 2013 14:48
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych, z dnia 15 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 13/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 16 sty 2013 14:49
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Mieście i Gminie Orzysz w 2013r, z dnia 16 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 sty 2013 09:16
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Orzysz w 2013 roku, z dnia 18 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 15/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 sty 2013 10:30
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych, z dnia 21 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 sty 2013 10:31
w sprawie przeznaczenia do najmu lokali użytkowych, z dnia 21 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 sty 2013 10:32
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, z dnia 21 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 18/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 sty 2013 11:05
w sprawie przekazania drewna opałowego z wycinki drzew przeprowadzonych przez Zakład Robót Publicznych, z dnia 21 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 19/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 sty 2013 11:07
w sprawie przekazania drewna, zdeponowanego w Zakładzie Robót Publicznych, z dnia 21 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 20/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 31 sty 2013 10:57
z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 21/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 31 sty 2013 11:00
z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 31 sty 2013 11:01
z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 23/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 31 sty 2013 11:10
z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 24/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 5 lut 2013 10:46
z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie deficytu budżetu w 2013 r.

Zarządzenie Nr 25/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 5 lut 2013 10:52
z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 26/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 5 lut 2013 10:53
z dnia 05 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika referatu rozwoju gospodarczego i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 20 lut 2013 15:10
z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 28/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 lut 2013 13:57
z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 29/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 lut 2013 14:02
z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych

Zarządzenie Nr 30/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 lut 2013 14:05
z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu.

Zarządzenie Nr 31/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 lut 2013 14:07
z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 32/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 lut 2013 14:19
z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 lut 2013 14:26
z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 65/2012 Burmistrza Orzysza z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 lut 2013 14:30
z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 oraz wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 35/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 lut 2013 14:34
z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Zarządzenie Nr 36/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 lut 2013 08:40
z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zarządzenie Nr 37/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 lut 2013 08:41
z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 28 lut 2013 10:34
z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokali użytkowych.

Zarządzenie Nr 39/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 28 lut 2013 10:36
z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 28 lut 2013 10:39
z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 28 lut 2013 10:41
z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu.

Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 28 lut 2013 10:43
z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 mar 2013 09:53
z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 mar 2013 09:56
z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu z napędem 4X4 oraz wyposażenia ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 12 mar 2013 08:19
z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 12 mar 2013 08:21
z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu

Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 12 mar 2013 08:23
z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości zabudowanej.

Zarządzenie Nr 48/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 12 mar 2013 08:24
z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokali użytkowych.

Zarządzenie Nr 49/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 12 mar 2013 08:25
z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia ratowniczo -gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 50/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 12 mar 2013 08:26
z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokali użytkowych.

Zarządzenie Nr 51/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 3 kwi 2013 08:14
z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia oceny okresowej pracowników samorządowych oraz okresu podlegającego ocenie.

Zarządzenie Nr 52/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 3 kwi 2013 08:22
z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 53/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 3 kwi 2013 08:24
z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok

Zarządzenie Nr 54/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 3 kwi 2013 08:35
z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 3 kwi 2013 08:44
z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 56/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 3 kwi 2013 08:57
z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej.

Zarządzenie Nr 57/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 3 kwi 2013 08:58
z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokali użytkowych.

Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 3 kwi 2013 09:00
z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 59/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 3 kwi 2013 09:03
z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 60/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 3 kwi 2013 09:04
z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Zarządzenie Nr 61/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 3 kwi 2013 09:05
z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 62/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 3 kwi 2013 09:06
z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 3 kwi 2013 09:09
z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Zarządzenie Nr 64/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 3 kwi 2013 09:10
z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania drewna opałowego, zdeponowanego w Zakładzie Robót Publicznych.

Zarządzenie Nr 65/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 3 kwi 2013 09:12
z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania drewna opałowego, zdeponowanego w Zakładzie Robót Publicznych.

Zarządzenie Nr 66/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 kwi 2013 07:50
z dnia 03 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 67/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 kwi 2013 07:54
z dnia 03 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 68/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 kwi 2013 07:55
z dnia 03 kwietnia 2013 r. w sprawie ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 69/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 kwi 2013 07:57
z dnia 03 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia usługowego.

Zarządzenie Nr 70/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 kwi 2013 12:25
z dnia 08 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.

Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 kwi 2013 12:27
z dnia 08 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2009 oraz powołania Koordynatora ds. SZJ.

Zarządzenie Nr 72/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 kwi 2013 12:28
z dnia 08 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 73/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 kwi 2013 11:58
z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach na terenie Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 74/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 kwi 2013 12:01
z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia usługowego.

Zarządzenie Nr 75/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 kwi 2013 12:02
z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 76/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 kwi 2013 12:04
z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 kwi 2013 12:05
z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 78/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 kwi 2013 12:06
z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia usługowego.

Zarządzenie Nr 79/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 kwi 2013 12:07
z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 80/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 kwi 2013 12:08
z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 81/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 kwi 2013 12:10
z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości rolnej.

Zarządzenie Nr 82/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 kwi 2013 09:11
z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 83/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 kwi 2013 09:14
z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 84/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 kwi 2013 09:18
z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu.

Zarządzenie Nr 85/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 kwi 2013 09:24
z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 86/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 10 lip 2013 09:29
z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie realizacji projektu: "JOINT CROSS BORDER ACTIONS FOR LIFE, ENVIRONMENT AND HOUSEHOLD PROTECTION"

Zarządzenie Nr 87/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 15 maj 2013 10:34
z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 15 maj 2013 10:42
z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr 89/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 15 maj 2013 10:44
z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie powołania komisji do inwentaryzacji - określenia zakresu i wartości wykonanych robót na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wykonanie boisk sportowych przy sali widowiskowo-sportowej na działkach o nr geodezyjnych 21/3 i 21/9 przy ul. Osiedle Robotnicze w Orzyszu".

Zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 15 maj 2013 10:46
z dnia 2 maja 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 91/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 15 maj 2013 11:10
z dnia 2 maja 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 92/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 15 maj 2013 11:14
z dnia 2 maja 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zarządzenie Nr 93/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 15 maj 2013 11:15
z dnia 2 maja 2013r. w sprawie wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 94/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 15 maj 2013 11:19
z dnia 8 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 95/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 15 maj 2013 11:21
z dnia 8 maja 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 96/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 15 maj 2013 11:26
z dnia 8 maja 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 97/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 15 maj 2013 11:29
z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w Domu Kultury w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 98/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 15 maj 2013 11:30
z dnia 9 maja 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 99/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 15 maj 2013 11:38
z dnia 9 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocja i ochrona zdrowia mieszkańców gminy poprzez realizację badań profilaktycznych.

Zarządzenie Nr 100/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 15 maj 2013 11:41
z dnia 9 maja 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 15 maj 2013 12:09
z dnia 13 maja 2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce.

Zarządzenie Nr 102/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 15 maj 2013 12:12
z dnia 13 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarządzenie Nr 103/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 15 maj 2013 12:15
z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 104/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2013 14:43
z dnia 17 maja 2013r. w sprawie przekazania środka trwałego.

Zarządzenie Nr 105/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2013 14:43
z dnia 17 maja 2013r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 106/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 27 maj 2013 14:18
z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w sprawie zaopiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na wsparcie zadań publicznych ogłoszonych w 2013 roku.

Zarządzenie Nr 107/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 28 maj 2013 11:13
z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 108/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 5 cze 2013 09:19
z dnia 29 maja 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 109/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 4 cze 2013 10:54
z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr 110/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 17 cze 2013 09:34
z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie przekazania środka trwałego.

Zarządzenie Nr 111/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 4 cze 2013 09:18
z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie powołania Komisji do likwidacji środka trwałego.

Zarządzenie Nr 112/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 17 cze 2013 09:35
z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 113/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 17 cze 2013 09:37
z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 114/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 17 cze 2013 09:58
z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 115/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 17 cze 2013 10:00
w z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 116/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 17 cze 2013 10:01
z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 117/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 17 cze 2013 10:03
z dnia 12 czerwca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 118/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 cze 2013 10:45
z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 119/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 cze 2013 10:46
z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 120/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 cze 2013 10:20
z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001.

Zarządzenie Nr 121/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 cze 2013 10:24
z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie powołania Zespołu Auditu Wewnętrznego ds. SZJ.

Zarządzenie Nr 122/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 cze 2013 13:32
z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi.

Zarządzenie Nr 123/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 cze 2013 13:39
z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 124/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 26 cze 2013 14:38
z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr 125/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 cze 2013 10:11
z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakończenie budowy boisk sportowych przy sali widowiskowo sportowej w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 126/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 28 cze 2013 12:33
z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 127/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 28 cze 2013 12:35
z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 128/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 28 cze 2013 14:59
z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 129/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 28 cze 2013 15:01
z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 130/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 28 cze 2013 15:03
z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 131/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 28 cze 2013 15:05
z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 132/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 28 cze 2013 15:06
z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 133/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 28 cze 2013 15:08
z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 134/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 28 cze 2013 15:09
z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 135/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 1 lip 2013 09:03
z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 136/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 2 lip 2013 13:34
z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 137/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 3 lip 2013 11:53
z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 138/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 3 lip 2013 11:54
z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie wysokości czynszu przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 139/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 3 lip 2013 14:17
z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr 140/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 4 lip 2013 11:31
z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót remontowych świetlicy wiejskiej w miejscowości Tuchlin.

Zarządzenie Nr 141/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 4 lip 2013 11:32
z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót remontowych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbiny.

Zarządzenie Nr 142/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 lip 2013 10:05
z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie Nr 143/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 lip 2013 10:07
z dnia 5 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 144/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 lip 2013 12:57
z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych.

Zarządzenie Nr 145/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 lip 2013 10:11
z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w Zespole Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 146/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 lip 2013 14:08
z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 147/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 17 lip 2013 10:50
z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 148/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 18 lip 2013 08:56
z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu”.

Zarządzenie Nr 149/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 24 lip 2013 09:28
z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - "Wyprawka szkolna".

Zarządzenie Nr 150/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 24 lip 2013 13:24
z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 151/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lip 2013 10:29
z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013r.

Zarządzenie Nr 152/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lip 2013 10:36
z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.

Zarządzenie Nr 153/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 29 lip 2013 08:13
z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 154/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lip 2013 15:24
z dnia 26 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali socjalnych.

Zarządzenie Nr 155/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lip 2013 15:25
z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 156/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 5 sie 2013 10:55
z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr 157/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 5 sie 2013 11:00
z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia częstotliwości czasu trwania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarządzenie Nr 158/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 sie 2013 09:36
z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 159/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 sie 2013 09:42
z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 160/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 sie 2013 09:43
z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 161/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 sie 2013 09:45
z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 162/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 sie 2013 09:51
z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego.

Zarządzenie Nr 163/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 sie 2013 09:52
z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego.

Zarządzenie Nr 164/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 12 sie 2013 13:33
z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania Komisji do likwidacji środka trwałego.

Zarządzenie Nr 165/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 12 sie 2013 14:17
z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie przedłużenia terminu zgłoszeń do udziału w Konkursie "Najładniejsza zagroda wiejska w Gminie Orzysz" w 2013r.

Zarządzenie Nr 166/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 12 sie 2013 14:19
z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 167/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 12 sie 2013 14:20
z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 168/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 12 sie 2013 14:21
z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr 169/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 14 sie 2013 11:24
z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 170/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 26 sie 2013 09:01
z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 171/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 26 sie 2013 09:04
z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zarządzenie Nr 172/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 26 sie 2013 12:01
z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 173/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 26 sie 2013 12:03
z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 174/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 26 sie 2013 12:05
z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 175/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 26 sie 2013 14:16
z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce

Zarządzenie Nr 176/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 29 sie 2013 11:19
z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 177/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 29 sie 2013 11:40
z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Zarządzenie Nr 178/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 2 wrz 2013 13:41
z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2014.

Zarządzenie Nr 179/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 4 wrz 2013 13:25
z dnia 2 września 2013r. w sprawie zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 180/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 wrz 2013 15:19
z dnia 3 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użytkowanie herbu Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 181/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 wrz 2013 14:40
z dnia 6 września 2013r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego budowy boisk sportowych przy sali widowiskowo - sportowej w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 182/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 wrz 2013 14:42
z dnia 6 września 2013r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje.

Zarządzenie Nr 183/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 25 wrz 2013 13:52
z dnia 13 września 2013r. w sprawie wprowadzenia Kart Usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 184/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 wrz 2013 13:56
z dnia 13 września 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 185/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 wrz 2013 13:58
z dnia 13 września 2013r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 186/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 wrz 2013 13:59
z dnia 13 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 187/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 25 wrz 2013 14:01
z dnia 13 września 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 188/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 wrz 2013 14:51
z dnia 17 września 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 189/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 wrz 2013 15:00
z dnia 18 września 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 190/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 wrz 2013 15:07
z dnia 18 września 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 191/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 wrz 2013 15:08
z dnia 18 września 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 192/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 wrz 2013 15:09
z dnia 18 września 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 193/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 wrz 2013 15:10
z dnia 18 września 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 194/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 wrz 2013 15:12
z dnia 18 września 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 195/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 wrz 2013 15:12
z dnia 18 września 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 196/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 wrz 2013 15:13
z dnia 19 września 2013r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzelniki.

Zarządzenie Nr 197/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 wrz 2013 15:15
z dnia 19 września 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 198/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 25 wrz 2013 14:04
z dnia 20 września 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 199/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 wrz 2013 15:20
z dnia 20 września 2013r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 200/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 wrz 2013 15:21
z dnia 23 września 2013r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie Nr 201/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 paź 2013 09:14
z dnia 25 września 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odwodnienie terenu przy budynkach wielorodzinnych Ełcka 28 A i 28 B w Orzyszu”.

Zarządzenie Nr 202/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 25 wrz 2013 14:20
z dnia 25 września 2013r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 203/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 paź 2013 09:16
z dnia 27 września 2013r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia garażowego.

Zarządzenie Nr 204/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 paź 2013 09:16
z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr 205/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 paź 2013 09:18
z dnia 1 października 2013r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego.

Zarządzenie Nr 206/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 4 paź 2013 13:32
z dnia 3 października 2013r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Orzyszu".

Zarządzenie Nr 207/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 paź 2013 14:37
z dnia 3 października 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 208/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 4 paź 2013 13:38
z dnia 4 października 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 209/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 4 paź 2013 13:41
z dnia 4 października 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 211/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 paź 2013 08:30
z dnia 9 października 2013r. w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 212/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 16 paź 2013 09:56
z dnia 11 października 2013 r. w sprawie realizacji projektu "JOINT CROSS BORDER ACTIONS FOR LIFE, ENVIRONMENT AND HOUSEHOLD PROTECTION".

Zarządzenie Nr 213/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 paź 2013 09:00
z dnia 11 października 2013r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych związanych z naprawą izolacji fundamentów w budynkach wielorodzinnych nr 28A i 28B przy ulicy Ełckiej w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 214/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 paź 2013 09:01
z dnia 23 października 2013r. w sprawie ogłoszeni otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora do spraw obsługi organów gminy w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 215/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 paź 2013 14:52
z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr 216/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 lis 2013 11:36
z dnia 24 października 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 217/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 28 paź 2013 13:07
z dnia 28 października 2013r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie deficytu budżetu w 2013 roku.

Zarządzenie Nr 218/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 31 paź 2013 10:51
z dnia 31 października 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu garażowego.

Zarządzenie Nr 219/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 31 paź 2013 10:52
z dnia 31 października 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 220/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 31 paź 2013 12:37
z dnia 31 października 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 221/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 31 paź 2013 12:38
z dnia 31 października 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 222/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 31 paź 2013 12:39
z dnia 31 października 2013r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 223/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 lis 2013 11:56
z dnia 31 października 2013 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych , jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie Nr 224/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 lis 2013 11:59
z dnia 08 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2024.

Zarządzenie Nr 225/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 lis 2013 12:15
z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 226/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 lis 2013 08:18
z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Orzysz

Zarządzenie Nr 227/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 lis 2013 08:38
z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie przekazania drewna opałowego zdeponowanego w Zakładzie Robót Publicznych.

Zarządzenie Nr 228/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 lis 2013 08:45
z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 229/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 lis 2013 12:39
z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 230/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 lis 2013 09:24
z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne używanie herbu Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 231/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 lis 2013 12:58
z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości określającej plany kont oraz zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 232/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 lis 2013 13:08
z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego oraz autobusu szkolnego.

Zarządzenie Nr 233/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 lis 2013 12:32
z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie Nr 234/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 lis 2013 12:41
z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 235/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 2 gru 2013 08:30
z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego.

Zarządzenie Nr 236/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 2 gru 2013 08:35
z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Zarządzenie Nr 237/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 2 gru 2013 11:48
z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 238/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 2 gru 2013 08:27
z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 240/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 2 gru 2013 11:51
z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymywanie, sterylizacje i kastrację.

Zarządzenie Nr 241/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 9 gru 2013 13:10
z dnia 05 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z melioracją terenów pomiędzy ul. Ełcką a ulicą Polną oraz części rzeki Orzyszy przekształconej w rów melioracyjny.

Zarządzenie Nr 242/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 gru 2013 08:44
z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 243/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 gru 2013 08:48
z dnia 13 grudnia w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 244/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 gru 2013 14:04
z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania.

Zarządzenie Nr 245/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 gru 2013 14:06
z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald z kontrahentami.

Zarządzenie Nr 246/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 gru 2013 14:09
z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w samochodach Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w samochodach pożarniczych OSP.

Zarządzenie Nr 247/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 gru 2013 14:12
z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy.

Zarządzenie Nr 248/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 gru 2013 14:13
z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy.

Zarządzenie Nr 249/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 gru 2013 14:14
z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji danych ujętych w księgach z dokumentami źródłowymi.

Zarządzenie Nr 250/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 gru 2013 14:20
z dnia 18 grudnia 2013 r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 251/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 gru 2013 14:22
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 252/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 31 gru 2013 10:12
z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Zarządzenie Nr 253/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 sty 2014 08:24
z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Zarządzenie Nr 254/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 sty 2014 08:05
z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.