Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 sty 2014 10:49
z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 sty 2014 10:52
z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 sty 2014 10:53
z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 sty 2014 08:08
z dnia 02 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 sty 2014 08:39
z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 sty 2014 08:52
z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Orzysz na 2014 r.

Zarządzenie Nr 7/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 sty 2014 08:55
z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2014 r.

Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 sty 2014 09:01
z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 sty 2014 09:03
z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 sty 2014 09:04
z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu redakcyjnego BIULETYNU INFORMACYJNEGO - MAGAZYN SAMORZĄDOWY GMINY ORZYSZ oraz przydziału kompetencji i obowiązków w tym zakresie.

Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 11 lut 2014 12:36
z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego a także wysokości ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej.

Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 sty 2014 09:18
z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 11 lut 2014 12:49
z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 11 lut 2014 12:51
z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 11 lut 2014 12:53
z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Mieście i Gminie Orzysz w 2014 r.

Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 11 lut 2014 12:55
z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 11 lut 2014 12:56
z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 11 lut 2014 12:58
z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 11 lut 2014 12:59
z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 11 lut 2014 13:01
z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 11 lut 2014 13:06
z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 11 lut 2014 13:08
z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 11 lut 2014 13:10
z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 11 lut 2014 13:12
z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 11 lut 2014 13:18
z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 11 lut 2014 13:19
z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży pomieszczeń gospodarczo garażowych.

Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 11 lut 2014 13:20
z dnia 04 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu redakcyjnego BIULETYNU INFORMACYJNEGO - MAGAZYN SAMORZĄDOWY GMINY ORZYSZ oraz przydziału kompetencji i obowiązków w tym zakresie.

Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 11 lut 2014 13:24
z dnia 04 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 11 lut 2014 13:25
z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 17 lut 2014 08:17
z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 17 lut 2014 08:20
z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 17 lut 2014 08:22
z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 17 lut 2014 08:27
z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 17 lut 2014 13:21
z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 35/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 17 lut 2014 08:28
z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 20 lut 2014 11:15
z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu ,, Wielkie Jeziora Mazurskie 2020- strategia"

Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 20 lut 2014 11:19
z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 20 lut 2014 11:20
z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 39/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 lut 2014 08:18
z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie przekazania drewna opałowego, zdeponowanego w Zakładzie Robót Publicznych.

Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 lut 2014 12:24
z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 lut 2014 12:27
z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 mar 2014 15:23
z dnia 05 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 mar 2014 15:25
z dnia 05 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 mar 2014 15:26
z dnia 05 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 mar 2014 15:28
z dnia 05 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 46/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 mar 2014 15:29
z dnia 05 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 mar 2014 15:30
z dnia 05 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 7 mar 2014 08:57
z dnia 05 marca 2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Zarządzenie Nr 49/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 mar 2014 11:25
z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 mar 2014 10:14
z dnia 06 marca 2014 r. w sprawie przekazania drewna opałowego, zdeponowanego w Zakładzie Robót Publicznych.

Zarządzenie Nr 51/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 7 mar 2014 09:24
z dnia 05 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 52/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 7 mar 2014 09:26
z dnia 05 marca 2014 r. w sprawie wysokości czynszu przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 mar 2014 11:51
z dnia 07 marca 2014 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Orzysz.

Zarządzenie Nr 54/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 mar 2014 10:38
z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce.

Zarządzenie Nr 55/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 mar 2014 10:19
z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 mar 2014 11:04
z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 mar 2014 11:08
z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2013 r.

Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 mar 2014 11:10
z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 mar 2014 11:42
z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 mar 2014 11:16
z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 mar 2014 11:27
z dnia 20 marca w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 mar 2014 11:18
z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 mar 2014 11:28
z dnia 20 marca 2014 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 64/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 mar 2014 11:19
z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 65/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 mar 2014 11:20
z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 66/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 mar 2014 11:23
z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach na terenie Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 mar 2014 11:30
z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 mar 2014 11:32
z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 31 mar 2014 15:28
z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 70/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 mar 2014 12:20
z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 71/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 31 mar 2014 15:30
z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie poręczenia kredytu dla Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o.o. z siedzibą w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 72/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 31 mar 2014 15:31
z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr 73/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 7 kwi 2014 15:29
z dnia 01 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 74/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 7 kwi 2014 15:31
Z dnia 01 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 kwi 2014 10:54
z dnia 01 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 76/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 kwi 2014 10:57
z dnia 03 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 kwi 2014 10:58
z dnia 03 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 78/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 kwi 2014 10:59
z dnia 03 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomościami Gminy Orzysz na lata 2014-2016.

Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 kwi 2014 11:01
z dnia 04 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 80/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 kwi 2014 11:03
z dnia 04 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 81/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 kwi 2014 11:04
z dnia 04 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 82/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 kwi 2014 11:06
z dnia 04 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 83/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 kwi 2014 11:09
z dnia 04 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 84/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 kwi 2014 11:15
z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 85/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 kwi 2014 11:23
z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 86/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 kwi 2014 11:25
z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 87/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 kwi 2014 11:27
z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 kwi 2014 11:28
z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń.

Zarządzenie Nr 89/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 kwi 2014 11:29
z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 90/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 kwi 2014 11:31
z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej.

Zarządzenie Nr 91/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 kwi 2014 11:32
z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 92/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 kwi 2014 11:33
z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 93/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 kwi 2014 11:34
z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 94/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 kwi 2014 11:35
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów glosowania korespondencyjnego.

Zarządzenie Nr 95/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 kwi 2014 11:37
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 96/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 kwi 2014 11:39
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 kwi 2014 11:40
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 98/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 kwi 2014 11:41
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 99/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 kwi 2014 11:44
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 100/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 kwi 2014 11:45
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 101/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 kwi 2014 11:46
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 102/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 kwi 2014 11:47
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 103/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 kwi 2014 11:49
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 104/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 kwi 2014 11:50
z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

Zarządzenie Nr 105/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 13:32
z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia operatorów obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

Zarządzenie Nr 106/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 13:35
z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia regulaminu jej działania

Zarządzenie Nr 107/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 13:38
z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 108/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 13:43
z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 109/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 13:44
z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 110/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 13:46
z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 111/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 13:47
z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 112/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 13:48
z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 113/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 13:49
z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 114/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 13:51
z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 115/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 13:52
z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 116/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 13:53
z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 117/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 13:54
z dnia 02 maja 2014 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr 118/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 13:56
z dnia 02 maja 2014 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Mikosze.

Zarządzenie Nr 119/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 14:01
z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 120/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 14:02
z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania planu obrony cywilnej gminy.

Zarządzenie Nr 121/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 2 cze 2014 09:05
z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 122/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 14:04
z dnia 07 maja 2014 r. w sprawie ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 123/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 14:05
z dnia 07 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 124/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 14:07
z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 125/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 14:09
z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w sprawie opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na wsparcie zadań publicznych ogłoszonych w 2014 roku.

Zarządzenie Nr 126/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 14:09
z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 127/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 14:14
z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 128/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 14:16
z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 129/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 14:18
z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 129/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 14:17
z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 130/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 14:20
z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 131/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 14:22
z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 132/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 maj 2014 14:22
z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 maj 2014 12:23
z dnia 09 maja 2014 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 134/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 maj 2014 12:27
z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 135/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 maj 2014 12:28
z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 136/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 maj 2014 12:30
z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 137/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 maj 2014 12:31
z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 138/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 maj 2014 12:32
z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 139/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 maj 2014 12:34
z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 140/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 maj 2014 12:35
z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 141/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 maj 2014 12:37
z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 142/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 maj 2014 12:38
z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 143/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 maj 2014 12:40
z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 144/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 maj 2014 12:42
z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 145/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 maj 2014 12:43
z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 146/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 maj 2014 12:45
z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 147/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 maj 2014 12:46
z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji.

Zarządzenie Nr 148/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 maj 2014 12:47
z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr 149/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 maj 2014 12:48
z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy.

Zarządzenie Nr 150/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 maj 2014 12:49
z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 151/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 maj 2014 12:51
z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 152/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 maj 2014 12:52
z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 153/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 maj 2014 12:53
z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 154/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 maj 2014 12:54
z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 155/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 maj 2014 12:55
z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 156/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 29 maj 2014 15:02
z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw księgowości dochodów budżetu gminy i jednostek organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 157/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 maj 2014 12:56
z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie powołania stałej komisji ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych.

Zarządzenie Nr 158/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 2 cze 2014 15:08
z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr 159/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 cze 2014 13:57
z dnia 03 czerwca 2014 r. w sprawie powołania zespołu redakcyjnego BIULETYNU INFORMACYJNEGO - MAGAZYNU SAMORZĄDOWEGO GMINY ORZYSZ oraz przydziału kompetencji i obowiązków w tym zakresie.

Zarządzenie Nr 160/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 cze 2014 13:59
z dnia 03 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 161/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 cze 2014 14:02
z dnia 03 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 162/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 cze 2014 14:03
z dnia 03 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 163/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 cze 2014 14:04
z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 164/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 cze 2014 14:05
z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 165/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 cze 2014 14:07
z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 166/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 cze 2014 14:08
z 3 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 167/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 cze 2014 14:09
z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne używanie herbu Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 168/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 cze 2014 14:15
z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 169/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 cze 2014 14:16
z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 170/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 cze 2014 14:18
z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 171/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 cze 2014 14:21
z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie przekazania środka trwałego.

Zarządzenie Nr 172/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 cze 2014 10:37
z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu informowania Burmistrza Orzysza o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 173/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 cze 2014 10:41
z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 174/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 cze 2014 10:42
z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 175/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 cze 2014 10:43
z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 176/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 cze 2014 10:44
z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 177/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 cze 2014 10:45
z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 178/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 cze 2014 10:46
z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 179/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 cze 2014 10:51
z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Orzysz lub pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy.

Zarządzenie Nr 180/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 cze 2014 10:47
z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 181/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 2 lip 2014 12:06
z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce.

Zarządzenie Nr 182/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 2 lip 2014 12:09
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 183/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 2 lip 2014 12:11
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr 184/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 2 lip 2014 12:12
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 185/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 9 lip 2014 09:23
z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 186/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 9 lip 2014 10:05
z dnia 02 lipca 2014 r. w sprawie ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 187/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 9 lip 2014 10:07
z dnia 02 lipca 2014 r. w sprawie ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 188/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 9 lip 2014 10:09
z dnia 02 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 189/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 9 lip 2014 10:10
z dnia 02 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 190/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 9 lip 2014 10:12
z dnia 04 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 191/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 9 lip 2014 10:14
z dnia 04 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 192/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 14 lip 2014 10:21
z dnia 09 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 193/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 14 lip 2014 10:23
z dnia 09 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 194/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 14 lip 2014 10:25
z dnia 09 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 195/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 14 lip 2014 10:29
z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 196/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 14 lip 2014 10:26
z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 197/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 14 lip 2014 10:30
z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 198/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 lip 2014 14:14
z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego.

Zarządzenie Nr 199/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 lip 2014 14:15
z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat za użytkowanie nieruchomości gminnej.

Zarządzenie Nr 200/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 lip 2014 14:15
z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 201/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 lip 2014 14:16
z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr 202/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 lip 2014 14:07
z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Zarządzenie Nr 203/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 lip 2014 14:11
z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r.

Zarządzenie Nr 204/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 29 lip 2014 14:16
z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 205/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 29 lip 2014 14:22
z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 206/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 29 lip 2014 14:24
z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 207/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 31 lip 2014 11:02
z dnia 31 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr 208/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 4 sie 2014 13:23
z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie czasu pracy Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 209/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 6 sie 2014 10:29
z dnia 06 sierpnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 210/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 6 sie 2014 10:31
z dnia 06 sierpnia 2014 r. w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Mikosze Osada.

Zarządzenie Nr 211/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 sie 2014 11:23
z dnia 07 sierpnia 2014 r. w sprawie zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w Administracji Budynków Komunalnych w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 212/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 sie 2014 09:14
z dnia 07 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji do likwidacji środka trwałego.

Zarządzenie Nr 213/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 12 sie 2014 10:06
z dnia 08 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 214/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 3 wrz 2014 15:01
z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia terenowego ćwiczenia obronnego oraz obrony cywilnej na terenie Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 215/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 12 sie 2014 10:09
z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - ,, Wyprawka szkolna ".

Zarządzenie Nr 216/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 18 sie 2014 08:13
z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 217/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 sie 2014 13:30
z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zarządzenie Nr 218/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 sie 2014 13:32
z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 219/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 sie 2014 13:42
z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 220/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 sie 2014 13:43
z dnia 2 sierpnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 221/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 sie 2014 12:58
z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 222/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 27 sie 2014 15:12
z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 223/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 27 sie 2014 15:13
z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 224/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 27 sie 2014 15:15
z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 225/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 27 sie 2014 15:16
z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 226/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 sie 2014 07:52
z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr 227/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 4 wrz 2014 10:01
z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji.

Zarządzenie Nr 228/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 3 wrz 2014 15:19
z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji urządzeń kanalizacji deszczowej.

Zarządzenie Nr 229/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 3 wrz 2014 15:16
z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 230/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 3 wrz 2014 15:14
z dnia 2 września 2014 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2015.

Zarządzenie Nr 231/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 3 wrz 2014 15:12
z dnia 2 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania planu ewakuacji pracowników, interesantów oraz mienia Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 232/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 4 wrz 2014 10:21
z dnia 2 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 233/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 4 wrz 2014 10:24
z dnia 2 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 234/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 4 wrz 2014 10:27
z dnia 2 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 235/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 4 wrz 2014 10:28
z dnia 2 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 236/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 4 wrz 2014 10:30
z dnia 2 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 237/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 4 wrz 2014 10:31
z dnia 2 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 238/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 4 wrz 2014 10:03
z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w Zespole Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 239/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 4 wrz 2014 10:02
z dnia 3 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 240/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 wrz 2014 09:38
z dnia 16 września 2014 r. sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 241/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 wrz 2014 09:41
z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 242/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 wrz 2014 09:43
z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 243/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 wrz 2014 10:00
z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 244/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 wrz 2014 10:02
z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 245/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 wrz 2014 10:03
z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 246/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 19 wrz 2014 14:53
z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 247/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 19 wrz 2014 14:54
z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 248/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 29 wrz 2014 09:45
z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 249/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 29 wrz 2014 11:25
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu służby przygotowawczej.

Zarządzenie Nr 250/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 29 wrz 2014 11:26
z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr 251/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 paź 2014 11:29
z dnia 29 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 252/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 paź 2014 11:31
z dnia 01 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 253/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 paź 2014 14:27
z dnia 03 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 254/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 paź 2014 14:29
z dnia 03 października 2014 r.w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 255/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 paź 2014 14:30
z dnia 03 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 256/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 paź 2014 14:31
z dnia 03 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 257/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 paź 2014 14:32
z dnia 03 października 2014 r. w sprawie

Zarządzenie Nr 258/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 paź 2014 14:32
z dnia 03 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 259/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 8 paź 2014 15:26
z dnia 08 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr 260/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 paź 2014 11:13
z dnia 08 października 2014 r. w sprawie przekazania drewna opałowego, zdeponowanego w Zakładzie Robót Publicznych.

Zarządzenie Nr 261/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 paź 2014 11:14
z dnia 09 października 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót.

Zarządzenie Nr 262/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 paź 2014 09:10
z dnia 09 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 263/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 paź 2014 09:11
z dnia 09 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 264/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 13 paź 2014 09:33
z dnia 13 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia mieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 265/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 15 paź 2014 14:36
z dnia 14 października 2014 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej.

Zarządzenie Nr 266/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 15 paź 2014 14:35
z dnia 14 października 2014 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 267/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 15 paź 2014 14:34
z dnia 14 października 2014 roku w sprawie powołania komisji.

Zarządzenie Nr 268/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 15 paź 2014 14:32
z dnia 15 października 2014 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 269/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 15 paź 2014 14:31
z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej wraz z budynkami.

Zarządzenie Nr 270/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 15 paź 2014 14:30
z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 271/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 23 paź 2014 08:37
z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie Nr 272/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 22 paź 2014 15:30
z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 273/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 paź 2014 08:14
z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 274/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 27 paź 2014 10:17
z dnia 23 października 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 170/2014 Burmistrza Orzysza z dnia 05 czerwca 2014 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 275/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 27 paź 2014 10:21
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 276/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 27 paź 2014 10:22
z dnia 24 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 277/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 28 paź 2014 14:52
z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 278/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 30 paź 2014 09:19
z dnia 29 października 2014r w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 279/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 30 paź 2014 09:20
z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr 280/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 3 lis 2014 08:17
z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przekazania drewna.

Zarządzenie Nr 281/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 lis 2014 15:06
z dnia 05 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 282/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 lis 2014 15:09
z dnia 05 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 283/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 lis 2014 15:11
z dnia 05 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 284/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 lis 2014 15:12
z dnia 05 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej wraz z częścią budynku.

Zarządzenie Nr 285/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 lis 2014 15:15
z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2026.

Zarządzenie Nr 286/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 lis 2014 15:17
z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu gminy Orzysz na 2015 r.

Zarządzenie Nr 287/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 lis 2014 15:13
z dnia 06 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem i dzierżawę lokali stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 289/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 lis 2014 14:43
z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 290/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 lis 2014 14:42
z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 291/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 lis 2014 14:41
z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 292/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 lis 2014 14:26
z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru dzierżawionych budynków.

Zarządzenie Nr 293/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 lis 2014 14:30
z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 294/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 20 lis 2014 12:53
z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr 295/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 lis 2014 14:39
z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 296/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 lis 2014 14:40
z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 297/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 lis 2014 14:42
z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 298/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 lis 2014 14:43
z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 299/2014 Burmistrza Orzysza

niedziela, 30 lis 2014 12:11
z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie przekazania drewna opałowego, zdeponowanego w Zakładzie Robót Publicznych.

Zarządzenie Nr 300/2014 Burmistrza Orzysza

niedziela, 30 lis 2014 12:13
z dnia 24 listopada 2014 rok w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 301/2014 Burmistrza Orzysza

niedziela, 30 lis 2014 12:49
z 24 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 302/2014 Burmistrza Orzysza

niedziela, 30 lis 2014 12:52
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 303/2014 Burmistrza Orzysza

niedziela, 30 lis 2014 12:59
z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 304/2014 Burmistrza Orzysza

niedziela, 30 lis 2014 13:09
z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 305/2014 Burmistrza Orzysza

niedziela, 30 lis 2014 13:11
z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 306/2014 Burmistrza Orzysza

niedziela, 30 lis 2014 13:13
z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót.

Zarządzenie Nr 307/2014 Burmistrza Orzysza

niedziela, 30 lis 2014 13:15
z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr 308/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 10 gru 2014 09:09
z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru Orzyskiej Karty Dużej Rodziny oraz regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Orzyskiej Karty Dużej Rodziny.

Zarządzenie Nr 309/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 2 gru 2014 14:10
z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 310/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 2 gru 2014 14:12
z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 311/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 2 gru 2014 14:13
z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 312/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 10 gru 2014 09:02
z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 313/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 10 gru 2014 09:05
z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 314/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 10 gru 2014 09:04
z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 315/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 10 gru 2014 09:07
z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 316/2014 Burmistrza Orzysza

środa, 10 gru 2014 09:06
z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.