Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 3 sty 2011 09:27
z dnia 03.01.2011r. W sprawie ustalenia pogotowia kasowego na rok 2011.

Zarządzenie nr 2/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 10 sty 2011 10:32
z dnia 04.01.2011r. W sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu.

Zarządzenie nr 3/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 4 sty 2011 09:35
z dnia 04.01.2011r. W sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do dzierżawy.

Zarządzenie nr 4/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 4 sty 2011 13:50
z dnia 04.01.2011r. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokal mieszkalny na rzecz najemcy.

Zarządzenie nr 5/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 11 sty 2011 13:22
z dnia 10.01.2011r. W sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. obsługi Organów Gminy w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie nr 6/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 sty 2011 07:35
z dnia 11.01.2011r. W sprawie powołania Komisji przyznającej pomoc materialną dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Orzysz.

Zarządzenie nr 7/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 sty 2011 09:09
z dnia 12.01.2011r. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie nr 8/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 sty 2011 09:26
z dnia 12.01.2011r. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie nr 9/2011 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 sty 2011 09:59
z dnia 14.01.2011r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie nr 10/2011 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 sty 2011 11:01
z dnia 14.01.2011r. W sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze referenta prawnego w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie nr 11/2011 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 sty 2011 13:05
z dnia 14.01.2011r. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie nr 12/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 19 sty 2011 09:08
z dnia 18.01.2011r. W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie nr 13/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 19 sty 2011 14:55
z dnia 18.01.2011r. W sprawie odwołania członków Gminnej Rady Sportu.

Zarządzenie nr 14/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 19 sty 2011 14:58
z dnia 18.01.2011r. W sprawie powołania członków Gminnej Rady Sportu.

Zarządzenie nr 15/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 19 sty 2011 08:31
z dnia 19.01.2011r. W sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie nr 16/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 19 sty 2011 08:47
z dnia 19.01.2011r. W sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Orzysz w 2011r.

Zarządzenie nr 17/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 19 sty 2011 08:50
z dnia 19.01.2011r. W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Orzysz w 2011roku.

Zarządzenie nr 18/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 1 lut 2011 09:17
z dnia 27.01.2011r. W sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.

Zarządzenie nr 19/2011 Burmistrza Orzysza

piątek, 4 lut 2011 08:15
z dnia 27.01.2011r. W sprawie powołania zespołu redakcyjnego BIULETYNU INFORMACYJNEGO - MAGAZYNU SAMORZĄDOWEGO GMINY ORZYSZ oraz przydziału kompetencji i obowiązków w tym zakresie.

Zarządzenie nr 20/2011 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 lut 2011 08:41
z dnia 11.02.2011r. W sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Orzysz oraz ich utrzymanie.

Zarządzenie Nr 21/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 lut 2011 07:34
z dnia 18.02.2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 22/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 23 lut 2011 08:41
z dnia 23.02.2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów przy sprzedaży, dzierżawie i najmie mienia komunalnego oraz do przeprowadzania rokowań przy zbywaniu mienia komunalnego i przy nabywaniu nieruchomości do zasobów mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 23/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 lut 2011 08:56
z dnia 23.02.2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem i dzierżawę lokali stanowiących własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 lut 2011 09:06
z dnia 23.02.2011r. w sprawie określenia stawki bazowej czynszu dla mieszkaniowego zasobu Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 lut 2011 09:11
z dnia 24.02.2011r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych

Zarządzenie Nr 26/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 mar 2011 09:16
z dnia 24.02.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę świetlicy wiejskiej we wsi Mikosze.

Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 2 mar 2011 13:43
z dnia 28.02.2011r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i Odwoławczej Komisji Mieszkaniowej oraz regulaminów ich działania.

Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 9 mar 2011 13:43
z dnia 8.03.2011r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji prac przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Orzysz na rok szkolny 2011/2012

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 9 mar 2011 13:46
z dnia 8.03.2011r. w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.

Zarządzenie Nr 30/2011 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 mar 2011 10:07
z dnia 11.03.2011r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 31/2011 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 mar 2011 10:10
z dnia 11.03.2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 17 mar 2011 11:31
z dnia 17.03.2011r. w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu

Zarządzenie Nr 33/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 17 mar 2011 11:32
z dnia 17.03.2011r. w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu

Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 mar 2011 11:54
z dnia 18.03.2011r. w sprawie przekazania drewna opałowego, zdeponowanego w Zakładzie Robót Publicznych.

Zarządzenie Nr 35/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 23 mar 2011 10:25
y dnia 21.03.2011r. w sprawie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 36/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 23 mar 2011 10:28
y dnia 21.03.2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 mar 2011 12:37
y dnia 22.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne używanie herbu Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 mar 2011 08:53
z dnia 22.03.2011r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 mar 2011 08:59
z dnia 22.03.2011r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 40/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 mar 2011 09:11
z dnia 22.03.2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 mar 2011 09:30
z dnia 22.03.2011r. w sprawie wprowadzenia Systemu ocen pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 42/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 mar 2011 09:40
z dnia 22.03.2011r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia oceny okresowej pracowników samorządowych oraz okresu podlegającego ocenie.

Zarządzenie Nr 43/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 mar 2011 14:47
z dnia 22.03.2011r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 mar 2011 14:50
z dnia 22.03.2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr 45/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 23 mar 2011 08:37
z dnia 23.03.2011r. w sprawie konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

Zarządzenie Nr 46/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 mar 2011 12:42
z dnia 24.03.2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 mar 2011 12:49
z dnia 24.03.2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 48/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 29 mar 2011 11:31
z dnia 28.03.2011r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Urzędzie Miejskim w Orzyszu oraz dokonania czynności związanych z likwidacją Kancelarii Tajnej.

Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 4 kwi 2011 11:18
z dnia 31.03.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 4 kwi 2011 14:37
z dnia 31.03.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zagospodarowanie terenu zielenią oraz dostawa i montaż systemów zabezpieczeń obiektów na plaży miejskiej w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 51/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 4 kwi 2011 14:41
z dnia 4.04.2011r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 52/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 4 kwi 2011 15:15
z dnia 4.04.2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2011r.

Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 6 kwi 2011 07:34
z dnia 5.04.2011r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na "usługi w zakresie remontu bieżącego dróg gminnych oraz usługi sprzętowe na terenie gminy Orzysz w 2011 roku"

Zarządzenie Nr 54/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 6 kwi 2011 07:37
z dnia 5.04.2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zarządzenie Nr 55/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 6 kwi 2011 07:38
z dnia 5.04.2011r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu pomieszczeń gospodarczych.

Zarządzenie Nr 56/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 6 kwi 2011 07:40
z dnia 5.04.2011r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu pomieszczeń użytkowych.

Zarządzenie Nr 57/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 6 kwi 2011 07:42
z dnia 5.04.2011r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 6 kwi 2011 07:43
z dnia 5.04.2011r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 59/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 6 kwi 2011 07:45
z dnia 5.04.2011r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 6 kwi 2011 07:46
z dnia 5.04.2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 61/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 6 kwi 2011 07:47
z dnia 5.04.2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 62/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 6 kwi 2011 15:00
z dnia 5.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne używanie herbu Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 63/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 kwi 2011 07:48
z dnia 6.04.2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zarządzenie Nr 64/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 kwi 2011 07:48
z dnia 6.04.2011r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 65/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 kwi 2011 07:50
z dnia 6.04.2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach na terenie Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 kwi 2011 13:16
z dnia 7.04.2011r. w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych.

Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 20 kwi 2011 09:39
z dnia 18.04.2011r. w sprawie zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w Zakładzie Robót Publicznych w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 68/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 kwi 2011 13:32
z dnia 18 kwietnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu redakcyjnego BIULETYNU INFORMACYJNEGO - MAGAZYN SAMORZĄDOWY GMINY ORZYSZ oraz podziału kompetencji i obowiązków w tym zakresie.

Zarządzenie Nr 69/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 20 kwi 2011 09:44
z dnia 19.04.2011r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w sprawie opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na wsparcie zadań publicznych ogłoszonych w 2011 roku

Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 kwi 2011 10:21
z dnia 21.04.2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 71/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 kwi 2011 10:22
z dnia 21.04.2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 kwi 2011 10:24
z dnia 21.04.2011r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 kwi 2011 10:26
z dnia 21.04.2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 kwi 2011 10:59
z dnia 21.04.2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 4 maj 2011 08:23
z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 76/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 maj 2011 08:43
z dnia 9 maja 2011r. w sprawie zakończenia robót budowlano- montażowych związanych z budową hangaru- wypożyczalni sprzętu wodnego oraz obiektów małej architektury.

Zarządzenie Nr 77/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 maj 2011 10:23
z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie deficytu budżetu w 2011r.

Zarządzenie Nr 78/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 maj 2011 10:25
z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w Domu Kultury w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 79/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 maj 2011 13:09
z dnia 10 maja 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 80/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 maj 2011 13:12
z dnia 10 maja 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. K.I Gałczyńskiego w Okartowie

Zarządzenie Nr 81/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 maj 2011 08:46
z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zakończenia robót budowlanych związanych z budową parkingu, wjazdu i chodnika przy plaży miejskiej na ulicy Leśnej w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 maj 2011 09:08
z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zakończenia robót budowlanych związanych z budową przyłączy wod.kan do budynków nr 5,6,8 w miejscowości Okartowo.

Zarządzenie Nr 83/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 maj 2011 08:51
z dnia 12.05.2011r. w sprawie odbioru końcowego robót budowlanych-drogowych będących przedmiotem umowy RGI.IV.342-17/10 z dnia 30.08.2010r.

Zarządzenie Nr 84/2011 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 maj 2011 11:10
z dnia 13 maja 2011r. w sprawie upoważnienia osób do zatwierdzania dokumentów finansowych oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem faktur VAT i innych dokumentów.

Zarządzenie Nr 85/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 17 maj 2011 09:56
z dnia 17 maja 2011r. w sprawie określenia zasad dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły/placówki oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły.

Zarządzenie Nr 86/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 maj 2011 08:56
z dnia 18.05.2011r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 87/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 maj 2011 08:58
z dnia 18.05.2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 88/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 maj 2011 09:04
z dnia 18.05.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 89/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 maj 2011 09:06
z dnia 18.05.2011r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 maj 2011 09:53
z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie deficytu budżetu w 2011r.

Zarządzenie Nr 91/2011 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 maj 2011 08:36
z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 92/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 cze 2011 12:40
z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zaleceń pokontrolnych dla Administracji Budynków Komunalnych w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 93/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 cze 2011 08:49
z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2011r.

Zarządzenie Nr 94/2011 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 cze 2011 09:23
z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zakończenia prac związanych z zagospodarowaniem zieleni i budową schodów terenowych na terenie plaży miejskiej w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 95/2011 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 cze 2011 09:26
z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zakończenia prac związanych z dostawą i montażem systemów zabezpieczeń obiektów na plaży miejskiej w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 96/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 cze 2011 12:54
z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia w kompleksie sportowo rekreacyjnym przy ul. 1-go Maja i Leśnej w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 97/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 cze 2011 13:25
z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie robót budowlano - drogowych na posesji OSP w Okartowie polegające na wykonaniu wjazdu ok. 111m2 z kostki brukowej szarej gr. 8cm oraz opaski wokół budynku ok. 15 m2 z kostki brukowej szarej gr. 6cm.

Zarządzenie Nr 98/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 8 cze 2011 14:43
z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie poręczenia kredytu dla Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o.o. z siedzibą w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 99/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 8 cze 2011 12:31
z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 100/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 8 cze 2011 12:35
z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 101/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 8 cze 2011 12:40
z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 102/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 cze 2011 15:13
z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zakończenia robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem oświetlenia parkowego przy ul. Cierniaka, na działce 249

Zarządzenie Nr 103/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 14 cze 2011 14:54
z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w Zakładzie Robót Publicznych w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 14 cze 2011 14:56
z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 105/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 14 cze 2011 14:58
z dnia 14 czerwca 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem i dzierżawę lokali stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 106/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 14 cze 2011 15:01
z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 107/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 cze 2011 12:54
z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 108/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 cze 2011 12:55
z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na gruntach stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 109/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 cze 2011 09:27
z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont.

Zarządzenie Nr 110/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 22 cze 2011 08:22
z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 111/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 22 cze 2011 08:25
z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Okartowie.

Zarządzenie Nr 112/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 28 cze 2011 15:02
z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 113/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 30 cze 2011 10:53
z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 114/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 6 lip 2011 14:55
z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 115/2011 Burmistrza Orzysza

piątek, 1 lip 2011 08:35
z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych.

Zarządzenie Nr 116/2011 Burmistrza Orzysza

piątek, 1 lip 2011 08:38
z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu.

Zarządzenie Nr 117/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 lip 2011 08:47
z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie dokumentów finansowych występujących w jednostce.

Zarządzenie Nr 118/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 4 lip 2011 14:53
z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r.- "Wyprawka szkolna".

Zarządzenie Nr 119/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 6 lip 2011 13:21
z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zakończenia robót drogowych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Cierzpięty.

Zarządzenie Nr 120/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 6 lip 2011 13:23
z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu służby przygotowawczej.

Zarządzenie Nr 121/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 lip 2011 08:34
z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

Zarządzenie Nr 122/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 lip 2011 12:18
z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 123/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 11 lip 2011 09:58
z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 124/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 11 lip 2011 09:59
z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 125/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 11 lip 2011 10:01
z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 126/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 11 lip 2011 10:25
z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 127/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 13 lip 2011 12:56
z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 128/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 lip 2011 11:55
z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości dochodów budżetu gminy i jednostek gminy w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 129/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 27 lip 2011 14:19
z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zasad opracowania planu operacyjnego funkcjonowania gminy Orzysz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Zarządzenie Nr 130/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 28 lip 2011 15:08
z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 131/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 1 sie 2011 10:52
z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 132/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 1 sie 2011 10:54
z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie zgłoszenia złożonego w dniu 29.07.2011r. przez P.P.U.H. "TER-BUD" Ryszard Górski ul. Kolonia 2 19-300 Ełk.

Zarządzenie Nr 133/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 4 sie 2011 12:12
z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011r.

Zarządzenie Nr 134/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 4 sie 2011 12:52
z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r.

Zarządzenie Nr 135/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 8 sie 2011 14:58
z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zapewnienia na obszarze Gminy Orzysz odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr 136/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 sie 2011 08:44
z dnia 9 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie Nr 137/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 22 sie 2011 14:30
z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 138/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 22 sie 2011 14:33
z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 139/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 23 sie 2011 08:16
z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.

Zarządzenie Nr 140/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 sie 2011 14:45
z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie deficytu budżetu w 2011r.

Zarządzenie Nr 141/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 29 sie 2011 12:31
z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym.

Zarządzenie Nr 142/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 29 sie 2011 12:33
z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia do sporządzania pełnomoctnictw do głosowania

Zarządzenie Nr 143/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 29 sie 2011 12:35
z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Zarządzenie Nr 144/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 1 wrz 2011 08:23
z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr 145/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 1 wrz 2011 08:26
z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w Zespole Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 146/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 1 wrz 2011 15:01
z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 147/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 7 wrz 2011 08:16
z dnia 6 września 2011r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego "Remontu drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o numerach geodezyjnych 3008/1, 5 i 27 w sołectwie Strzelniki Gmina Orzysz".

Zarządzenie Nr 148/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 6 wrz 2011 14:49
z dnia 6 września 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 149/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 6 wrz 2011 14:50
z dnia6 września 2011r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 150/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 6 wrz 2011 14:51
z dnia 6 września 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego.

Zarządzenie Nr 151/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 6 wrz 2011 14:52
z dnia 6 września 2011r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczeń gospodarczych.

Zarządzenie Nr 152/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 7 wrz 2011 14:14
z dnia 6 września 2011r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2012.

Zarzadzenie Nr 153/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 13 wrz 2011 14:39
z dnia 12 września 2011r. w sprawie zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzyszu

Zarządzenie Nr 154/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 13 wrz 2011 14:44
z dnia 12 września 2011r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zarzadzenie Nr 155/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 14 wrz 2011 11:53
z dnia 13 września 2011r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Zarzadzenie Nr 156/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 14 wrz 2011 11:56
z dnia 13 września 2011r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczeń gospodarczych

Zarządzenie Nr 157/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 14 wrz 2011 11:58
z dnia 13 września 2011r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr 158/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 5 paź 2011 12:36
z dnia 15 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarzadzenie Nr 159/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 19 wrz 2011 14:27
z dnia 16 września 2011r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatora obsługi informatycznej pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej

Zarządzenie Nr 160/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 19 wrz 2011 14:31
z dnia 16 września 2011r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Zarzadzenie Nr 161/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 21 wrz 2011 08:29
z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w gminie Orzysz dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Zarządzenie Nr 162/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 5 paź 2011 12:43
z dnia 21 września 2011 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Orzyszu na cele związane z umieszczaniem materiałów wyborczych.

Zarządzenie Nr 163/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 5 paź 2011 12:45
z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Zarządzenie Nr 164/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 5 paź 2011 12:57
z dnia 4 października 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 165/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 5 paź 2011 12:59
z dnia 4 października 2011 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 166/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 5 paź 2011 13:00
z dnia 4 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu.

Zarządzenie Nr 167/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 10 paź 2011 13:26
z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Zarządzenie Nr 168/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 10 paź 2011 13:42
z dnia 10 października 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2012 r.

Zarządzenie Nr 169/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 10 paź 2011 13:44
z dnia 10 października 2011 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 170/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 10 paź 2011 13:45
z dnia 10 października 2011 r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczeń gospodarczych.

Zarządzenie Nr 171/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 10 paź 2011 13:46
z dnia 12 października 2011 r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu pomieszczeń gospodarczych.

Zarządzenie Nr 172/2011 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 paź 2011 15:17
z dnia 12 października 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 173/2011 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 paź 2011 15:33
z dnia 14 października 2011 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 174/2011 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 paź 2011 15:35
z dnia 14 października 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 175/2011 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 paź 2011 15:37
z dnia 14 października 2011 r. w sprawie ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieruchomości lokalnej przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 176/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 19 paź 2011 12:25
z dnia 17 października 2011r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikosze, gmina Orzysz.

Zarządzenie Nr 177/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 19 paź 2011 12:27
z dnia 18 października 2011r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu służby przygotowawczej.

Zarządzenie Nr 178/2011 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 paź 2011 14:11
z dnia 20 października 2011r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego przebudowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 396 w miejscowości Klusy, gmina Orzysz.

Zarządzenie Nr 179/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 31 paź 2011 13:20
w sprawie przekazania drewna opałowego, zdeponowanego w Zakładzie Robót Publicznych. z dnia 27 października 2011r.

Zarządzenie Nr 180/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 31 paź 2011 13:23
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orzysz na lata 2011-2019 z dnia 31 października 2011r.

Zarządzenie Nr 181/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 31 paź 2011 13:25
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. z dnia 31 października 2011r.

Zarządzenie Nr 182/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 lis 2011 09:36
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych z dnia 2 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 183/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 lis 2011 09:40
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 184/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 lis 2011 09:43
w sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie Urzędu Miejskiego w Orzyszu z dnia 2 listopada 2011

Zarządzenie Nr 185/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 7 lis 2011 09:18
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego z dnia 3 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 186/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 7 lis 2011 09:20
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. z dnia 4 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 187/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 7 lis 2011 09:22
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orzysz na lata 2011 - 2019 z dnia 4 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 188/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 lis 2011 14:44
w sprawie powołania Komisji do likwidacji środka trwałego z dnia 7 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 189/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 lis 2011 12:12
w sprawie projektu budżetu gminy na 2012r. oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012- 2023.

Zarządzenie Nr 190/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 14 lis 2011 11:13
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych. z dnia 8 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 191/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 14 lis 2011 11:14
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych. z dnia 8 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 192/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 14 lis 2011 11:16
w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. z dnia 10 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 193/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 lis 2011 11:15
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 194/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 lis 2011 08:06
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika referatu rozwoju gospodarczego i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 195/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 lis 2011 09:39
w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Odoje, z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 196/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 lis 2011 14:45
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. naliczania wymiaru podatku w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, z dnia 15 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 197/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 21 lis 2011 12:14
w sprawie przekazania drewna opałowego, zdeponowanego w Zakładzie Robót Publicznych, z dnia 15 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 198/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 21 lis 2011 10:14
w sprawie przekazania drewna z dnia 21 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 199/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 21 lis 2011 10:16
w sprawie ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 200/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 21 lis 2011 10:17
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych, z dnia 21 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 201/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 21 lis 2011 10:18
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali, z dnia 21 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 202/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 28 lis 2011 09:11
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, z dnia 22 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 203/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 28 lis 2011 09:12
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych, z dnia 25 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 204/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 29 lis 2011 11:23
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, z dnia 29 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 205/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 29 lis 2011 11:24
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych, z dnia 29 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 206/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 1 gru 2011 15:14
zmieniające zarządzenie w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze, z dnia 30 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 207/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 7 gru 2011 09:46
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orzysz na lata 2011-2019, z dnia 2 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 208/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 7 gru 2011 13:01
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r, z dnia 2 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 209/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 7 gru 2011 13:30
w sprawie Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Orzysz, z dnia 7 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 210/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 7 gru 2011 13:32
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego oraz autobusu szkolnego, z dnia 7 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 211/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 12 gru 2011 12:05
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 212/2011 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 gru 2011 12:18
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika referatu rozwoju gospodarczego i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, z dnia 8 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 213/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 12 gru 2011 12:07
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 214/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 12 gru 2011 12:08
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli zagospodarowania i utrzymania cmentarza komunalnego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 215/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 12 gru 2011 12:10
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 216/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 14 gru 2011 11:37
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, z dnia 14 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 217/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 14 gru 2011 11:38
w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu, z dnia 14 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 218/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 gru 2011 11:10
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy, z dnia 14 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 219/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 gru 2011 11:12
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów oraz stanu gotówki w kasie Orzyskiego Centrum Informacji Turystycznej, z dnia 14 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 220/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 gru 2011 11:14
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa i rozliczenia rocznego zużycia paliwa w samochodach służbowych Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz samochodów pożarniczych w jednostkach OSP znajdujących się w Ewidencji na terenie Gminy Orzysz, z dnia 14 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 221/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 gru 2011 11:17
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, z dnia 14 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 222/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 gru 2011 11:23
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald z kontrahentami, z dnia 14 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 223/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 gru 2011 11:26
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji danych ujętych w księgach z dokumentami źródłowymi, z dnia 14 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 224/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 gru 2011 11:29
w sprawie powołania komisji konkursowej, z dnia 14 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 225/2011 Burmistrza Orzysza

piątek, 16 gru 2011 09:02
w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat za użytkowanie nieruchomości gminnej, z dnia 16 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 226/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 22 gru 2011 14:19
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2012r, z dnia 22 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 227/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 4 sty 2012 09:54
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orzysz na lata 2011 - 2019, z dnia 30 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 228/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 4 sty 2012 09:56
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r., z dnia 30 grudnia 2011r.