Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 278/10 Burmistrza Orzysza

z dnia 14.12.2010r. W sprawie pzreprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji danych ujętych w księgach z dokumenatmi źródłowymi.
Pliki do pobrania: