Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 30/09 w sprawie ustalenia regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Zarządzenie Nr 30/09. Burmistrza Orzysza z dnia 16.02.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orzysz, ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zm.) oraz art. 406 pkt 4 i 7a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam regulamin przyznawania dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orzysz, ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiący załącznik do zarządzenia..

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk


Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 23 lut 2009 12:47
Data opublikowania: poniedziałek, 23 lut 2009 13:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 lis 2013 10:39
Opublikował(a): Joanna Koronkiewicz
Zaakceptował(a): Lucyna Gajdulewicz
Artykuł był czytany: 1759 razy