Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 2022

Zarząd Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami w Giżycku przystępuje do realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka”

Dofinansowaniu podlega: demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych. 

Druk wniosku oraz regulamin programu można pobrać na stornie internetowej www.mzmgo.mazury.pl lub stronach internetowych gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.

Wnioski o udział w programie należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Mazurskiego Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami, ul. Pocztowa 2 w Giżycku w terminie do 2 września. Liczy się kolejność zgłoszeń. 

Planowany termin rozpoczęcia robót po 15 października 2022 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 30 sie 2022 10:34
Data opublikowania: wtorek, 30 sie 2022 10:38
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 129 razy