Urząd Miejski w Orzyszu

Zarządzenie Nr 02/05/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 maj 2019 12:01
z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Orzyski Ratusz - głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu - docieplenie ścian w piwnicy budynku.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 03/05/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 maj 2019 12:05
z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa budynków gospodarczych służących do obsługi placów zabaw w sołectwach gminy Orzysz.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 10/05/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2019 16:59
z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ,, Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Gminy Orzysz w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2022r."
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 22/05/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 31 maj 2019 15:05
z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany wzoru umowy na dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Orzysz
Czytaj całość