Urząd Miejski w Orzyszu

Zarządzenie Nr 04/04/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 4 kwi 2019 13:44
z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Orzyski Ratusz - głęboka modernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu - docieplenie ścian w piwnicy budynku.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 23/04/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 kwi 2019 08:05
z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 26/04/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 kwi 2019 07:56
z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamenty Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 27/04/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2019 16:53
z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy oraz protokołu oględzin dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Orzysz.
Czytaj całość