Urząd Miejski w Orzyszu

Zarządzenie Nr 8/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 lut 2019 11:13
z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu na realizację Programu ,,Wspólne podwórko 2019" w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2019 roku.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 17/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 lut 2019 15:31
z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2018 rok oraz prewspółczynnika za 2018 rok dla celów korekty podatku odliczonego w 2018 roku oraz zastosowania proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2018 rok oraz prewspółczynnika za 2018 rok do odliczenia podatku VAT w 2019 roku.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 35/02/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 mar 2019 12:22
z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego - Magazynu Samorządowego Gminy Orzysz oraz przydziału kompetencji i obowiązków w tym zakresie.
Czytaj całość