Urząd Miejski w Orzyszu

Zarządzenie Nr 4/01/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 sty 2019 09:09
z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 157/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Orzysz w formie świadczeń rzeczowych.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 24/01/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 sty 2019 15:58
z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 29/01/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 lut 2019 11:59
z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Orzyski Ratusz - głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu - przebudowa instalacji wentylacyjnej z rekuperacją - Etap II.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 30/01/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 sty 2019 16:16
z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego ,, Instrukcji w sprawie określenia procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 33/01/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 sty 2019 10:05
z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na realizację Programu ,, Wspólne podwórko 2019" w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2019 roku.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 46/01/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 31 sty 2019 14:49
z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzysz na rok szkolny 2019/2020.
Czytaj całość