Urząd Miejski w Orzyszu

Zarządzenie Nr 20/03/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 mar 2019 14:32
z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przeprowadzenie warsztatów ( muzyczne, dziennikarskie, filmowe, udzielania pierwszej pomocy, malarskie, kulinarne) realizowane w ramach projektu pod nazwą LT-PL-3R-231 ,,Do it with joy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2014-2020.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 39/03/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 4 kwi 2019 13:35
z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa budynków gospodarczych służących do obsługi placów zabaw w sołectwach gminy Orzysz.
Czytaj całość