Urząd Miejski w Orzyszu

Zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Orzysza

środa, 18 kwi 2012 12:45
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach na terenie Gminy Orzysz, z dnia 18 kwietnia2012r.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 maj 2012 07:39
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu, z dnia 8 maja 2012r.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 70/2012 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 maj 2012 07:47
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego "Niezapominajka" w Orzyszu, z dnia 8 maja 2012r.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 79/2012 Burmistrza Orzysza

środa, 23 maj 2012 13:44
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości określającej plany kont oraz zasady sporządzania obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, z dnia 18 maja 2012r.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 91/2012 Burmistrza Orzysza

środa, 6 cze 2012 11:58
w sprawie powołania komisji przetargowej, do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę boisk sportowych przy sali widowiskowo - sportowej w Orzyszu, z dnia 6 czerwca 2012r.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 113/2012 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 23 lip 2012 13:09
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - "Wyprawka szkolna", z dnia 23 lipca 2012r.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 122/2012 Burmistrza Orzysza

środa, 8 sie 2012 13:50
w sprawie powołania Komisji do dokonania podziału środków pieniężnych uzyskanych z licytacji rzeźb i obrazów powstałych podczas Ogólnopolskiego Pleneru Malarsko - Rzeźbiarskiego Orzysz 2011r. z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, z dnia 8 sierpnia 2012r.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 158/2012 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 paź 2012 13:27
z dnia 4 października 2012 r. w sprawie powołania operatora systemu informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Orzyszu zarządzonych na dzień 21 października 2012 r.
Czytaj całość

Zarzadzenie Nr 167/2012 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 paź 2012 14:07
z dnia 19 października 2012 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu uczniów (w tym niepełnosprawnych) oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 201/2012 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 gru 2012 14:20
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa i rozliczenia rocznego zużycia paliwa w samochodach służbowych Urzędu Miejskiego oraz w samochodach pożarniczych w jednostkach OSP znajdujących się na ewidencji Gminy Orzysz, z dnia 13 grudnia 2012r.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 202/2012 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 gru 2012 14:26
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego oraz autobusu szkolnego, z dnia 13 grudnia 2012r.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 211/2012 Burmistrza Orzysza

czwartek, 20 gru 2012 14:19
w sprawie powołania Komisji do odbioru robót związanych z melioracja terenu pomiędzy Ciepłownią Miejską w Orzyszu, a ulica Polna w kierunku przepompowni ścieków w Orzyszu, z dnia 19 grudnia 2012r.
Czytaj całość