Urząd Miejski w Orzyszu

Zarządzenie nr 20/2011 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 lut 2011 08:41
z dnia 11.02.2011r. W sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Orzysz oraz ich utrzymanie.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 22/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 23 lut 2011 08:41
z dnia 23.02.2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów przy sprzedaży, dzierżawie i najmie mienia komunalnego oraz do przeprowadzania rokowań przy zbywaniu mienia komunalnego i przy nabywaniu nieruchomości do zasobów mienia komunalnego.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 26/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 mar 2011 09:16
z dnia 24.02.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę świetlicy wiejskiej we wsi Mikosze.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 48/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 29 mar 2011 11:31
z dnia 28.03.2011r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Urzędzie Miejskim w Orzyszu oraz dokonania czynności związanych z likwidacją Kancelarii Tajnej.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 4 kwi 2011 14:37
z dnia 31.03.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zagospodarowanie terenu zielenią oraz dostawa i montaż systemów zabezpieczeń obiektów na plaży miejskiej w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 6 kwi 2011 07:34
z dnia 5.04.2011r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na "usługi w zakresie remontu bieżącego dróg gminnych oraz usługi sprzętowe na terenie gminy Orzysz w 2011 roku"
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 65/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 kwi 2011 07:50
z dnia 6.04.2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach na terenie Gminy Orzysz.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 68/2011 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 kwi 2011 13:32
z dnia 18 kwietnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu redakcyjnego BIULETYNU INFORMACYJNEGO - MAGAZYN SAMORZĄDOWY GMINY ORZYSZ oraz podziału kompetencji i obowiązków w tym zakresie.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 97/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 cze 2011 13:25
z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie robót budowlano - drogowych na posesji OSP w Okartowie polegające na wykonaniu wjazdu ok. 111m2 z kostki brukowej szarej gr. 8cm oraz opaski wokół budynku ok. 15 m2 z kostki brukowej szarej gr. 6cm.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 118/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 4 lip 2011 14:53
z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r.- "Wyprawka szkolna".
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 135/2011 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 8 sie 2011 14:58
z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zapewnienia na obszarze Gminy Orzysz odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 144/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 1 wrz 2011 08:23
z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawnych.
Czytaj całość

Zarzadzenie Nr 161/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 21 wrz 2011 08:29
z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w gminie Orzysz dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 210/2011 Burmistrza Orzysza

środa, 7 gru 2011 13:32
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego oraz autobusu szkolnego, z dnia 7 grudnia 2011r.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 220/2011 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 gru 2011 11:14
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa i rozliczenia rocznego zużycia paliwa w samochodach służbowych Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz samochodów pożarniczych w jednostkach OSP znajdujących się w Ewidencji na terenie Gminy Orzysz, z dnia 14 grudnia 2011r.
Czytaj całość