Urząd Miejski w Orzyszu

Zarządzenie nr 270/10 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 27 gru 2010 11:12
z dnia 09.12.2010r. W związku ze zgłoszeniem złożonym w dniu 13.12.2010r. przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów spółka z o.o. 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28 dotyczącym odbioru częściowego robót budowlanych-drogowych będących przedmiotem umowy RGI.IV.342-17/10 z dnia 30.08.2010r.
Czytaj całość

Zarządzenie nr 279/10 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 gru 2010 08:16
z dnia 14.12.2010r. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa i rozliczenia rocznego zużycia paliwa w samochodach służbowych Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz samochodów pożarniczych w jednostakach OSP znajdujących się w Ewidencji na terenie Gminy Orzysz.
Czytaj całość

Zarządzenie nr 286/10 Burmistrza Orzysza

środa, 29 gru 2010 09:49
z dnia 27.12.2010r. W sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału oraz do badania i oceny ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymanie".
Czytaj całość

Zarządzenie nr 287/10 Burmistrza Orzysza

wtorek, 4 sty 2011 08:05
z dnia 27.12.2010r. W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nadzór inwestorski nad budową obiektów realizowanych w ramach projektu- wzrost potencjału turystycznego gminy Orzysz poprzez budowę stanicy wodnej nad jeziorem Orzysz wraz z obiektami małej architektury. Znak sprawy RGI.IV.341-16/10.
Czytaj całość

Zarządzenie nr 289/10 Burmistrza Orzysza

środa, 29 gru 2010 12:31
z dnia 28.12.2010r. W związku ze zgłoszeniem złożonym w dniu 27.12.2010r. poprzez Usługi Budowlane Robert Sawicki, Płoniawy- Kolonia 18, 06-210 Płoniawy, dotyczącym zakończenia robót budowlano- montażowych na inwestycji pn. "Budowa budynku O.S.P. w Okartowie" zlokalizowanego na działce nr 80/23i 80/35 w Okartowie.
Czytaj całość