Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) , informuje o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:
… „Budowa obiektu liniowego – rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w kierunku zachodnim Gminy Orzysz w miejscowości Mikosze i Grzegorze” …
która przebiega przez działki;
obręb Grzegorze: 68/2, 63/3, 63/2, 59/2, 59/1, 208, 55/4, 203/1, 203/2, 446/5, 446/6, 447/7, 446/8, 25/4, 204, 82, 205/2, 205/1, 202/4, 210, 81/8, 446/15, 50/3, 50/4, 94 i 199;
obręb Mikosze: 148/6, 148/3, 146/2, 151, 129, 123, 122, 121, 49/2, 114, 111, 112, 113, 65, 49/1, 124, 213, 214/2, 125/3, 125/4, 126, 128/1, 125/5, 89, 91/2, 92/2, 49/3, 127/3, 127/4 i 119;
wszczętej na wniosek z dnia 30 czerwca 2008r. – przez Urząd Miejski w Orzyszu, 12-250 Orzysz, ul. Giżycka 15.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia - strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań ( w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 15, pokój nr 29)
Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedmiotowe przedsięwzięcie.

Data powstania: poniedziałek, 25 sie 2008 07:27
Data opublikowania: poniedziałek, 25 sie 2008 07:29
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 wrz 2008 08:59
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1597 razy