Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Podanie informacji do publicznej wiadomości

dot. "Przebudowy drogi gminnej na 173003 N na odcinku Dziubiele - Suchy Róg oraz odcinków dróg gminnych w m. Suchy Róg".

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.);

informuję, że:

• Burmistrz Orzysza w dniu 20.12.2023 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.4.2023.AFL bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 173003 N na odcinku Dziubiele – Suchy Róg oraz odcinków dróg gminnych w m. Suchy Róg.
• ww. decyzja oraz dokumentacją sprawy znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.
• treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Dziubiele, Suchy Róg oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 


BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 27 gru 2023 12:01
Data opublikowania: środa, 27 gru 2023 12:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 lut 2024 10:49
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 52 razy