Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynków Muzeum (unieważnione)

Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynków Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.