Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/04/2024 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2024 17:59
z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat.

Zarządzenie NR 02/04/2024 Burmistrza Orzysza

niedziela, 7 kwi 2024 19:21
z dnia 03 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót częściowych

Zarządzenie NR 03/04/2024 Burmistrza Orzysza

niedziela, 7 kwi 2024 19:25
z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie profilaktyki uzależnień i patologii społecznych w 2024 roku

Zarządzenie Nr 04/04/2024 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2024 18:08
z dnia 04 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 05/04/2024 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2024 18:12
z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 06/04/2024 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2024 18:15
z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 07/04/2024 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2024 18:16
z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 08/04/2024 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2024 18:21
z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 09/04/2024 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 maj 2024 07:47
z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 10/04/2024 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 maj 2024 07:56
z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 13/04/2024 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 maj 2024 08:21
z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót częściowych

Zarządzenie Nr 14/04/2024 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 maj 2024 08:09
z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 15/04/2024 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 maj 2024 08:13
z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 16/04/2024 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 maj 2024 08:16
z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Zarządzenie Nr 17/04/2024 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 maj 2024 08:17
z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 18/04/2024 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 kwi 2024 15:01
z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, kierowniczych urzędniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy Orzysz”

Zarządzenie Nr 19/04/2024 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 maj 2024 08:30
z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Orzysz w 2024r.

Zarządzenie Nr 20/04/2024 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 maj 2024 08:32
z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w formie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 21/04/2024 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 maj 2024 08:41
z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnych - Wspólne Podwórko 2024” w 2024 roku.

Zarządzenie Nr 22/04/2024 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 maj 2024 08:45
z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 23/04/2024 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 maj 2024 09:08
z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 24/04/2024 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 maj 2024 09:40
z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 25/04/2024 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 maj 2024 10:18
z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 26/04/2024 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 maj 2024 10:21
z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 27/04/2024 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 maj 2024 10:40
z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 28/04/2024 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 kwi 2024 15:02
z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zarządzenie Nr 29/04/2024 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 maj 2024 12:04
z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Zarządzenie Nr 30/04/2024 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 maj 2024 12:13
z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu za 2023 r.

Zarządzenie Nr 33/04/2024 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 maj 2024 12:14
z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy