Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 01/03/2024 Burmistrza Orzysza

środa, 20 mar 2024 15:06
z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

ZARZĄDZENIE NR 02/03/2024 Burmistrza Orzysza

środa, 20 mar 2024 15:09
z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 03/03/2024 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2024 17:30
z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat.

Zarządzenie Nr 05/03/2024 Burmistrza Orzysza

środa, 20 mar 2024 08:38
z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót częściowych

ZARZĄDZENIE NR 06/03/2024 Burmistrza Orzysza

niedziela, 7 kwi 2024 10:59
z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 7/03/2024 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 mar 2024 12:18
z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w wydziale pozyskiwania funduszy, strategii i rozwoju w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

ZARZĄDZENIE NR 08/03/2024 Burmistrza Orzysza

niedziela, 7 kwi 2024 11:01
z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

ZARZĄDZENIE NR 09/03/2024 Burmistrza Orzysza

niedziela, 7 kwi 2024 11:04
z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

ZARZĄDZENIE NR 10/03/2024 Burmistrza Orzysza

niedziela, 7 kwi 2024 11:13
z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

ZARZĄDZENIE NR 11/03/2024 Burmistrza Orzysza

niedziela, 7 kwi 2024 11:16
z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

ZARZĄDZENIE NR 12/03/2024 Burmistrza Orzysza

niedziela, 7 kwi 2024 11:24
z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

ZARZĄDZENIE NR 13/03/2024 Burmistrza Orzysza

niedziela, 7 kwi 2024 11:26
z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

ZARZĄDZENIE NR 14/03/2024 Burmistrza Orzysza

niedziela, 7 kwi 2024 18:22
z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 16/03/2024 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 mar 2024 11:55
z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 17/03/2024 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 mar 2024 11:57
z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Orzysz w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 19/03/2024 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 mar 2024 15:00
z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie ważności wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej w sołectwie Gaudynki przeprowadzonych w dniu 23 lutego 2024 rok

Zarządzenie Nr 20/03/2024 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2024 17:50
z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 21/03/2024 Burmistrza Orzysza

niedziela, 7 kwi 2024 19:12
z dnia 25 marca 2024 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Orzysz

ZARZĄDZENIE NR 22/03/2024 Burmistrza Orzysza

niedziela, 7 kwi 2024 18:31
z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

ZARZĄDZENIE NR 23/03/2024 Burmistrza Orzysza

niedziela, 7 kwi 2024 18:33
z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 24/03/2024 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2024 17:38
z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 25/03/2024 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2024 17:19
z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Procedury retencji danych i zarządzania strona BIP w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 26/03/2024 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2024 17:23
z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie ustalenia procedury obsługi osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 27/03/2024 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2024 17:02
z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/03/2024 Burmistrza Orzysza

niedziela, 7 kwi 2024 18:56
z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót częściowych

Zarządzenie Nr 29/03/2024 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2024 17:42
z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 30/03/2024 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 maj 2024 13:04
z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.