Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/02/2024 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 lut 2024 15:39
z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 02/02/2024 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 lut 2024 15:41
z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

ZARZĄDZENIE NR 03/02/2024 BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 20 mar 2024 15:13
z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2023 rok oraz prewspółczynnika za 2023 rok dla celów korekty podatku odliczonego w 2023 roku oraz zastosowania proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2023 rok oraz prewspółczynnika za 2023 rok do odliczenia podatku VAT w 2024 roku.

Zarządzenie Nr 04/02/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 20 lut 2024 16:24
z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 05/02/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 20 lut 2024 16:22
z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 06/02/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 20 lut 2024 16:18
z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 07/02/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 20 lut 2024 16:15
z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 08/02/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 20 lut 2024 16:11
z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

ZARZĄDZENIE NR 09/02/2024 BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 20 mar 2024 12:50
z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

ZARZĄDZENIE NR 10/02/2024 BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 20 mar 2024 13:03
z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 11/02/2024 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 12 lut 2024 10:21
z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi Miejskiej Komisji Wyborczej w Orzyszu w  wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

ZARZĄDZENIE NR 12/02/2024 BURMISTRZA ORZYSZA

niedziela, 7 kwi 2024 08:49
z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej w ramach otwartego Konkursu oferty na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2024 roku.

ZARZĄDZENIE NR 13/02/2024 BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 20 mar 2024 13:15
z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

ZARZĄDZENIE NR 14/02/2024 BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 20 mar 2024 13:25
z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

ZARZĄDZENIE NR 15/02/2024 BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 20 mar 2024 13:30
z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

ZARZĄDZENIE NR 16/02/2024 BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 20 mar 2024 13:33
z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

ZARZĄDZENIE NR 17/02/2024 BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 20 mar 2024 13:41
z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

ZARZĄDZENIE NR 18/02/2024 BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 20 mar 2024 13:45
z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 19/02/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 20 lut 2024 16:27
z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Orzysz.

ZARZĄDZENIE NR 20/02/2024 BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 20 mar 2024 13:47
z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 21/02/2024 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2024 16:58
z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie: przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 22/02/2024 Burmistrza Orzysza

piątek, 16 lut 2024 13:39
z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy głównego księgowego w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 23/02/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 20 lut 2024 16:06
z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku

ZARZĄDZENIE NR 24/02/2024 BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 20 mar 2024 13:54
z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Zarządzenie Nr 25/02/2024 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 11 mar 2024 10:06
z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego do spraw obsługi Miejskiej Komisji Wyborczej w Orzyszu w  wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

ZARZĄDZENIE NR 26/02/2024 BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 20 mar 2024 13:59
z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

ZARZĄDZENIE NR 27/02/2024 BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 20 mar 2024 14:01
z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

ZARZĄDZENIE NR 28/02/2024 BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 20 mar 2024 14:04
z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

ZARZĄDZENIE NR 29/02/2024 BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 20 mar 2024 14:07
z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

ZARZĄDZENIE NR 30/02/2024 BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 20 mar 2024 14:14
z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

ZARZĄDZENIE NR 31/02/2024 BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 20 mar 2024 14:29
z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

ZARZĄDZENIE NR 32/02/2024 BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 20 mar 2024 14:41
z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/02/2024 BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 20 mar 2024 14:49
z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

ZARZĄDZENIE NR 34/02/2024 BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 20 mar 2024 14:52
z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Orzyszu.