Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 30 sty 2024 14:26
z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2024 rok

Zarządzenie Nr 02/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 30 sty 2024 14:22
z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 03/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 30 sty 2024 14:29
z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 04/01/2024 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 lut 2024 14:57
z dnia 09 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącego wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Orzysz w roku 2024

Zarządzenie Nr 05/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 30 sty 2024 14:55
z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okartowo”

Zarządzenie Nr 6/01/2024 Burmistrza Orzysza

środa, 17 sty 2024 10:41
z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 07/01/2024 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 lut 2024 15:09
z dnia 11 stycznia 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2024 roku

Zarządzenie Nr 8/01/2024 Burmistrza Orzysza

środa, 17 sty 2024 10:44
z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie terminu przeprowadzenia egzaminu na zakończenie służby przygotowawczej

Zarządzenie Nr 09/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 sty 2024 15:40
z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenie Nr 10/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 30 sty 2024 14:38
z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Zarządzenie Nr 11/01/2024 Burmistrza Orzysza

środa, 17 sty 2024 10:46
z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zaopatrzenia urzędu/archiwisty w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 11/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 30 sty 2024 14:39
z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 12/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 30 sty 2024 14:42
z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 13/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 30 sty 2024 14:47
z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 14/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 30 sty 2024 14:50
z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres jednego roku

Zarządzenie Nr 15/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 30 sty 2024 15:02
z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 16/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 30 sty 2024 15:04
z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres jednego roku

Zarządzenie Nr 17/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 30 sty 2024 15:13
z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech miesięcy

Zarządzenie Nr 18/01/2024 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 22 sty 2024 11:52
z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 19/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 30 sty 2024 15:16
z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na na czas określony do 31 grudnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 20/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 30 sty 2024 15:19
z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 21/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 30 sty 2024 15:21
z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 22/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 30 sty 2024 15:23
z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Orzysz

Zarządzenie Nr 23/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 30 sty 2024 15:23
z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 09/01/2024 z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenie Nr 24/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 30 sty 2024 15:26
z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Regulaminu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 25/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 6 lut 2024 15:35
z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 26/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 6 lut 2024 15:39
z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 27/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 6 lut 2024 15:40
z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 28/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 6 lut 2024 15:28
z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzysz na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie Nr 29/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 6 lut 2024 15:51
z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia środka trwałego

Zarządzenie Nr 30/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 6 lut 2024 15:43
z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 31/01/2024 Burmistrza Orzysza

czwartek, 1 lut 2024 10:49
z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/01/2024 Burmistrza Orzysza z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zaopatrzenia urzędu/archiwisty w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 32/01/2024 Burmistrza Orzysza

czwartek, 1 lut 2024 10:50
z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy naczelnika wydziału inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 34/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 20 lut 2024 16:30
z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Zarządzenie Nr 35/01/2024 Burmistrza Orzysza

wtorek, 20 lut 2024 16:31
z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy