Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji

odbędzie się 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz.13:30 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Planowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.
4.    Rozpatrzenie projektów uchwał na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
a)    ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzysz;
b)    ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzysz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
od dnia 1 września 2019 r.;
c)    ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Orzysz;
d)    przyjęcia ,, Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Orzysz na lata 2020-2025”;
e)    dzierżawy nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej;
f)    wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej;
g)    najmu pomieszczenia garażowego na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej;
h)    najmu budynku gospodarczego na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej;
i)    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu;
j)    ustalenia kwot wydatków budżetu gminy, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2019;
k)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2019 – 2029;
l)    zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019.
5. Przygotowanie planów pracy Komisji na 2020 rok.
6. Wnioski, zapytania, informacje.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Orzysz do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: piątek, 13 gru 2019 13:44
Data opublikowania: piątek, 13 gru 2019 13:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 wrz 2020 14:43
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 412 razy