Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Program opieki nad zwierzętami na rok 2019

Na sesji Rady Miejskiej w Orzyszu w dniu 27.03.2019r. został przyjęty program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Orzysz w roku 2019.
Obejmuje on swoim zakresem zadania określone w ustawie o ochronie zwierząt. Gmina Orzysz podpisała umowy z podmiotami, które będą je realizować.

Wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymaniem, sterylizacją i kastracją  zajmuje się Przedsiębiorstwo Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt, Anna Maria Krajewska Kuncewicz z siedzibą Bystry 26, 11-500 Giżycko. Zwierzęta bezdomne należy zgłaszać osobiście do Urzędu Miejskiego pokój 214 lub pod nr telefonu 600 902 896.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt należy do Lecznicy Weterynaryjnej "Multiwet", Orzysz ul.Polna 10, 12-250 Orzysz.

Zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi powierzono sołtysowi sołectwa Mikosze Panu Wojciechowi Mieczkowskiemu.

Gmina Orzysz zleca transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenów będących własnością gminy Orzysz tj. placów, dróg, terenów zielonych i innych pozostających w gestii gminy Orzysz firmie EnergoUtil ul.Ełcka 1a, 19-300 Nowa Wieś Ełcka.

Za utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych i krajowych, w tym usuwanie zwłok zwierząt, odpowiedzialny jest zarządca drogi.      

Funkcję koordynatora powyższych zadań pełni Wydział Inwestycji, Gospodarski Komunalnej, Planowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Orzyszu pok. nr 214 tel. 600 902 896.

Data powstania: poniedziałek, 12 sie 2019 10:27
Data opublikowania: wtorek, 8 paź 2019 09:58
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lis 2023 12:42
Opublikował(a): Anna Szaro
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 616 razy