Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Orzyszu.

Z A P R A S Z A M Y na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 r. (środa) o godz.13:00 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Stwierdzenie kworum Komisji.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego wspólnego posiedzenia Stałych Komisji.
4. Informacja na temat przebiegu linii internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Orzysz budowanej przez Firmę FANTEX ze środków unijnych.
5. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2019 r. Rozpatrzenie projektów w sprawie:
a) uchwalenia budżetu gminy Orzysz na rok 2019;
b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał na III Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
a) zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody;
b) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat;
c) ustalenia kwot wydatków budżetu gminy, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2018;
d) zmiany WPF Gminy Orzysz na lata 2018-2026;
f) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018,
7. Wnioski, zapytanie, informacje.
8.  Plany pracy Komisji na 2019 rok.

 Przew. Komisji Gosp-Finan.         Przew. Komisji Oświaty          Przew. Komisji  Rolnictwa

         /-/  Andrzej Rogiński                     /-/  Dorota Sienkiewicz                /-/   Dariusz Kizling  

Data powstania: piątek, 14 gru 2018 17:01
Data opublikowania: piątek, 14 gru 2018 17:02
Data przejścia do archiwum: środa, 5 cze 2019 13:12
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 535 razy