Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn: „Zwiększenie bezpieczeństwa Orzysza poprzez wykonanie oświetlenia i monitoringu ścieżki pieszo-rowerowej oraz obiektów kulturalno-oświatowych –opracowanie dokumentacji projektowej”