Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin posiedzenia Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Orzyszu

Z A P R A S Z A M na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 r. (środa) o godz.13:00 w Sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Debata o stanie dróg krajowych, powiatowych oraz gminnych. Plan działania na 2018 rok.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał na LI Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  (Muzeum);
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  (DK);
c) przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej;
d) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Orzysz
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026;
f) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018.
5. Wnioski, zapytania, informacje.

Przew. Komisji Gosp-Finan.              
/-/ Edward Majewski

Data powstania: piątek, 13 kwi 2018 15:25
Data opublikowania: piątek, 13 kwi 2018 15:31
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:48
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 624 razy