Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Orzyszu.

Z A P R A S Z A M Y na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r. (środa) o godz.13:00 w Sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15.

Z A P R A S Z A M Y na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady Miejskiej w Orzyszu, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r. (środa) o godz.13:00 w Sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego wspólnego posiedzenia Stałych Komisji.

3. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Orzysz.
4. Spotkanie z Przedstawicielem Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – nowe regulacje prawne.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał na XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:

a) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

b) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018.

6. Wnioski, zapytanie, informacje.

 

    Przew. Komisji Gosp-Finan.                  Przew. Komisji Oświaty               Przew. Komisji Rolnictwa              
         /-/Edward Majewski                            /-/ Andrzej Rogiński                   /-/ Tomasz Romanowski

Data powstania: piątek, 19 sty 2018 14:19
Data opublikowania: piątek, 19 sty 2018 14:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:46
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 804 razy