Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert

na ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Orzysz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

                                                                                                                                                                   Orzysz, dn. 25 października 2016 roku

Znak: WPF.271.4.2016.POS

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w Art. 86 ust. 3 i 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „ Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Orzysz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

z podziałem na następujące Zadania:

Zadanie 1: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
GMINY ORZYSZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY

Zadanie 2: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY ORZYSZ

Zadanie 3: UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY ORZYSZ

odbyło się w dn. 25.10.2016 r. o godz. 12:10 .

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia w wysokości:

Zadanie 1: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
GMINY ORZYSZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY- 160 500,00 zł brutto

Zadanie 2: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY ORZYSZ- 90 000,00 zł brutto

Zadanie 3: UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY ORZYSZ- 13 500,00 zł brutto

 

Oferty złożyli:

 

Nr oferty

Firma ( nazwa lub nazwisko)oraz adres wykonawcy

Zadanie lub zadania, na które została złożona oferta

Cena oferty brutto

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie preferowane

 

 1.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group Oddział

w Suwałkach

16-400 Suwałki

ul. Noniewicza 85 C

 

Zadanie nr 2- Ubezpieczenia komunikacyjne

Zadanie nr 3- Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Członków OSP

Zadanie nr 2- 80 019,00 zł

Zadanie nr 3- 13 659,00 zł

 

Zadanie nr 2

*Klauzula terroryzmu, sabotażu, zamieszek społecznych, rozruchów i strajków

* klauzula rażącego naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym

* klauzula kierowcy pod wpływem alkoholu

 

 

 

                                                                                                                                     Burmistrz

                                                                                                                                   (-) Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 25 paź 2016 15:46
Data opublikowania: wtorek, 25 paź 2016 15:49
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 1175 razy