Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - łacznik między szkołami

Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy łącznika między budynkami szkoły w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu”, o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 130 000,00 zł