Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - dokumentacja techniczna ul. Polna w Orzyszu

Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Polnej w Orzyszu” wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 130 000,00 zł.