Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad Nadzwyczajnej XVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję n a d z w y c z a j n ą XVII sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 14 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13: 30 w Sali Widowiskowo - Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Wybór Sekretarza obrad XVII sesji.
3. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XVII sesji.     
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) opłaty miejscowej;
b) opłaty targowej;
c) zmiany Uchwały Nr XVI/100/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
d) zmiany uchwały Nr XVI/97/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
e) zmiany uchwały Nr XVI/98/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta – przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Orzysz.
5. Informacje.
6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Myka

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 11 gru 2015 13:08
Data opublikowania: piątek, 11 gru 2015 13:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 gru 2016 11:28
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 1106 razy