Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Program opieki nad zwierzętami na rok 2021

Na sesji Rady Miejskiej w Orzyszu w dniu 31 marca 2021 r. został przyjęty program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Orzysz w roku 2019. Obejmuje on swoim zakresem zadania określone w ustawie o ochronie zwierząt. Gmina Orzysz podpisała umowy z podmiotami, które będą je realizować.

Wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymaniem, sterylizacją i kastracją  zajmuje się Przedsiębiorstwo Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt, SONIECZKOWO z siedzibą w Żarnowie Pierwszym 9A, 16-300 Augustów. Zwierzęta bezdomne należy zgłaszać osobiście do Urzędu Miejskiego pokój 210 lub pod nr telefonu 600 902 890.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt należy do Gabinetu Weterynaryjnego dr wet. Mirosława Talagi, ul. Leśna 4, 12-250 Orzysz, tel. 604 640 663. 

Zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi powierzono sołtysowi sołectwa Grądy Panu Witoldowi Sznipowi. 

Gmina Orzysz zleca transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenów będących własnością gminy Orzysz tj. placów, dróg, terenów zielonych i innych pozostających w gestii gminy Orzysz firmie EnergoUtil ul.Ełcka 1a, 19-300 Nowa Wieś Ełcka.

Za utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych i krajowych, w tym usuwanie zwłok zwierząt, odpowiedzialny jest zarządca drogi.      

Funkcję koordynatora powyższych zadań pełni Wydział Inwestycji, Gospodarski Komunalnej, Planowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Orzyszu pok. nr 210 tel. 600 902 896.

Data powstania: środa, 7 kwi 2021 07:47
Data opublikowania: środa, 7 kwi 2021 08:19
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 291 razy