Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 sierpień 2017

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 sierpień 2017

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA OKRES DO TRZECH LAT Z PRZEZNACZENIEM NA CELE ROLNE - cz. dz. 537/2, Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA OKRES DO TRZECH LAT Z PRZEZNACZENIEM NA CELE ROLNE - cz. dz. 537/2, Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. - [Wszystkie zmiany]

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn : ., Wykonanie projektu branży drogowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4660N (ulicy Wyzwolenia) w Orzyszu”.

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn : ., Wykonanie projektu branży drogowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4660N (ulicy Wyzwolenia) w Orzyszu”. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 36/5/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 36/5/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLII/300/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany przebiegu drogi gminnej nr 173507N, położonej na terenie gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 sierpień 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr 31/7/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 31/7/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 141/2016 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 141/2016 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 2/8/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 2/8/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 1/8/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 1/8/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 32/7/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 32/7/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 30/7/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 30/7/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 3/8/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 3/8/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 34/7/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 34/7/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 19 kwietnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 23 maja 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 23 maja 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 21 czerwca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 21 czerwca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 12 kwietnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 23 maja 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 23 maja 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 21 czerwca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 21 czerwca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 10 kwietnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 23 maja 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 23 maja 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 21 czerwca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 21 czerwca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Protokół z XLI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z XLI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 sierpień 2017

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 33/7/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 33/7/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 sierpień 2017

Wiadomości

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 26/7/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 26/7/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 5/8/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 5/8/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 sierpień 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr 7/8/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 7/8/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydanej decyzji. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 sierpień 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr 28/7/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 28/7/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 sierpień 2017

Wiadomości

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Chmielewie

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Chmielewie - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 35/7/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 35/7/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 4/8/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 4/8/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 6/8/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 6/8/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 sierpień 2017

Wiadomości

Statut Gminy Orzysz obowiązujący od dnia 16 sierpnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Statut Gminy Orzysz obowiązujący od dnia 16 sierpnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o terminie wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 23 sierpnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o terminie wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 23 sierpnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 sierpień 2017

Wiadomości

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 529, Orzysz, ul. 1 Mazurska

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 529, Orzysz, ul. 1 Mazurska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 sierpień 2017

Wiadomości

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 530, Orzysz, ul. 1 Mazurska

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 530, Orzysz, ul. 1 Mazurska - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 531, Orzysz, ul. 1 Mazurska

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 531, Orzysz, ul. 1 Mazurska - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 533, Orzysz, ul. 1 Mazurska

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 533, Orzysz, ul. 1 Mazurska - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 534, Orzysz, ul. 1 Mazurska

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 534, Orzysz, ul. 1 Mazurska - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 535, Orzysz, ul. 1 Mazurska

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 535, Orzysz, ul. 1 Mazurska - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 sierpień 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr 8/8/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 8/8/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 9/8/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 9/8/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/8/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 10/8/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 11/8/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 11/8/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 12/8/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/8/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 13/8/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13/8/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 14/8/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/8/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/8/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/8/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 sierpień 2017

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 sierpień 2017

Wiadomości

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - [Wszystkie zmiany]

Termin obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Dodanie nowej wiadomości: Termin obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał. - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Odojach

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Odojach - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 sierpień 2017

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 sierpień 2017

Wiadomości

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 sierpień 2017

Wiadomości

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 sierpień 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr 16/8/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/8/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 17/8/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/8/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 18/8/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 18/8/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 19/8/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 19/8/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 20/8/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 20/8/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Sołtys Marek Osiecki

Edycja wiadomości Sołtys - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian