Urząd Miejski w Orzyszu

Informacja o terminie wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 23 sierpnia 2017 r.

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady Miejskiej w Orzyszu, odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 1300
w Sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15.

Planowany porządek obrad

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji :

a.Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego,

b.Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy,

c.Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

3. Dyskusja na temat możliwości realizacji inwestycji wodociągowych na terenie m. Grądy Podmiejskie.

4.Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

5.Rozpatrzenie projektów uchwał na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:

a.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orzysz;

b.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2017 – 2026;

c.zmian budżetu Gminy Orzysz na rok 2017.

6.Uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich*.

7.Wnioski, zapytanie, informacje.

 

Przew. Komisji Gosp-Finan.       Przew. Komisji Oświaty        Przew. Komisji Rolnictwa           

(-)  Edward Majewski                 (-) Andrzej Rogiński                (-) Tomasz Romanowski  

* Projekt uchwały Sejmiku, z uwagi na rozmiar pliku, dostępny w Urzędzie Miejskim w Orzyszu w pokoju nr 48 w godzinach pracy Urzędu.

                                                            

Data powstania: środa, 16 sie 2017 15:45
Data opublikowania: środa, 16 sie 2017 16:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:45
Opublikował(a): Monika Steć
Zaakceptował(a): Monika Steć
Artykuł był czytany: 356 razy