Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 04 styczeń 2016

Wiadomości

Zarządzenie Nr 361/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 361/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 362/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 362/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 styczeń 2016

Wiadomości

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny ograniczony

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny ograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 styczeń 2016

Wiadomości

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego na 2016 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego na 2016 rok. - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy na 2016 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy na 2016 rok. - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2016 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2016 rok. - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Rady Miejskiej w Orzyszu na 2016 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Rady Miejskiej w Orzyszu na 2016 rok. - [Wszystkie zmiany]

Anna Pilarczyk

Edycja wiadomości Anna Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 styczeń 2016

Wiadomości

Zarządzenie Nr 364/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 364/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 363/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 363/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 359/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 359/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 360/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 360/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 188/6

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 188/6 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 188/5

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 188/5 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 188/8

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 188/8 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 styczeń 2016

Wiadomości

Statut Rady Seniorów Gminy Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Statut Rady Seniorów Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Skład osobowy Rady Seniorów Gminy Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Skład osobowy Rady Seniorów Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Rada Seniorów Gminy Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Rada Seniorów Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 styczeń 2016

Wiadomości

Elżbieta Bartkowska

Dodanie nowej wiadomości: Elżbieta Bartkowska - [Wszystkie zmiany]

Łukasz Nikołajuk

Edycja wiadomości Łukasz Nikołajuk - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie komisji z dnia 18 grudnia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 18 grudnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie komisji z dnia 18 grudnia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 18 grudnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie komisji z dnia 18 grudnia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 18 grudnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół z XVI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 listopada 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z XVI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 listopada 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół z XVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 14 grudnia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z XVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 14 grudnia 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 styczeń 2016

Wiadomości

Ogłoszenie o dofinansowaniu usuwania azbestu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o dofinansowaniu usuwania azbestu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skład osobowy Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz według szkół - kadencja 2015 - 2016

Dodanie nowej wiadomości: Skład osobowy Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY ORZYSZ

Dodanie nowej wiadomości: STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY ORZYSZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Informacja Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 1/2016 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 1/2016 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 styczeń 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XVI/104/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 listopada 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVI/104/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVI/103/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 listopada 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVI/103/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 styczeń 2016

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Wykaz - nieruchmość przeznaczona do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - nieruchmość przeznaczona do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Burmistrza Orzysza z dnia 14 stycznia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Burmistrza Orzysza z dnia 14 stycznia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 styczeń 2016

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 styczeń 2016

Wiadomości

Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz - Kadencja 2015 - 2016

Dodanie nowej wiadomości: Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr I/1/16 Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr I/1/16 Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr I/2/16 Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr I/2/16 Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr I/3/16 Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr I/3/16 Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr I/4/16 Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr I/4/16 Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 styczeń 2016

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Termin obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał

Dodanie nowej wiadomości: Termin obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 styczeń 2016

Wiadomości

Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 17/2016 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/2016 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 358/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 358/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 styczeń 2016

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 styczeń 2016

Wiadomości

- OGŁOSZENIE - ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

Dodanie nowej wiadomości: - OGŁOSZENIE - ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 styczeń 2016

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Burmistrza Orzysza z dnia 29 stycznia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Burmistrza Orzysza z dnia 29 stycznia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian