Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 179 o pow. 66 m2, obręb Orzysz.
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Ps VI – pastwiska trwałe.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012897/5 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami..

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: ZP – tereny zieleni parkowej..    

Miesięczna wysokość czynszu – 79,20 zł + Vat (1,20 zł / m2 – na działalność handlową i usługową o pow. do 0,5000 ha – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele handlowe i usługowe.     

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 20.01.2016 r. do dnia 10.02.2016 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 22 sty 2016 14:29
Data opublikowania: piątek, 22 sty 2016 14:31
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 lut 2016 11:29
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 637 razy